Raad nam besluit over verkenning Internationale Ring

Gebiedsvisie Internationale Zone

De deelnemers van de studiesessies over het Duurzaam park voor de Vrede werden uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst, ditmaal voor de presentatie van de Gebiedsvisie Internationale Zone.De gebiedsvisie is echter nog niet af. Wel kregen wij een presentatie mee, zie...
Raad nam besluit over verkenning Internationale Ring

Duurzaam park voor de Vrede

Op 7 maart 2013 hebben drie ontwerp bureaus in opdracht van de gemeente voorstellen gepresenteerd aan een klankbordgroep voor “een duurzaam park voor de vrede”. Het gebied omvat de Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse Bosjes, Westbroekpark, Hubertusduin, Klein...
Raad nam besluit over verkenning Internationale Ring

Reactie op Haagse Nota Mobiliteit

In bijlage de reactie van de Wijkvereniging Van Stolkpark op de Haagse Nota Mobiliteit. De Wijkvereniging heeft ook eenreactie gestuurd op het Milieu Effect Rapport (MER) met nagenoeg eenzelfde inhoud..