Word burgerhulpverlener en red levens

Word burgerhulpverlener en red levens

Onze wijkgenoot Floris Italianer (directeur van de Hartstichting) is aangemeld als burgerhulpverlener. Hij wordt, via het burgeroproepsysteem van de meldkamer 112, opgeroepen als er in zijn buurt (onze wijk) noodzaak is om iemand te reanimeren. Een aantal weken...
Voortgangsbericht Internationale Zone

Voortgangsbericht Internationale Zone

Het Van Stolkpark ligt in de Internationale zone. In dit voortgangsvericht schrijft de wethouder over de stand van zaken bij diverse projecten.Een samenvatting van de punten die voor de wijk van belang zijn: De parken van de binnenduinrand, de statige woonwijken en...
Denktank knelpunten Noord Westelijke  Hoofdroute

Denktank knelpunten Noord Westelijke Hoofdroute

Een denktank heeft een advies uitgebracht aan de gemeente over knelpunten op de Noord Westelijke Hoofdroute (= weg van Madurodam naar Loosduinen). Het participatie proces verliep op een plezierige manier. De gemeente maakte een aantal schetsontwerpen voor...
Denktank knelpunten Noord Westelijke  Hoofdroute

Gebiedsvisie Internationale Zone

Ben W heeft de concept Gebiedsvisie Internationale Zone  t.b.v. consultatie gegeven tot 13 januari. Het Van Stolkpark en de Scheveningse Bosjes liggen in de Internationale Zone. De wijkvereniging heeft een reactie geschreven, zie bijlage. De gemeente heeft...
Denktank knelpunten Noord Westelijke  Hoofdroute

Raad nam besluit over verkenning Internationale Ring

Op 18 september werden de uitkomsten van de verkenning Internationale Ring-West en voorstel gewijzigde terminologie hoofdwegenstructuur van Den Haag besproken door de Commissie Leefomgeving. De inspraak voor onze wijk staat in de bijlage. De volgende dag al werd het...