Gebiedsvisie Internationale Zone

Gebiedsvisie Internationale Zone

Ben W heeft de concept Gebiedsvisie Internationale Zone  t.b.v. consultatie gegeven tot 13 januari. Het Van Stolkpark en de Scheveningse Bosjes liggen in de Internationale Zone. De wijkvereniging heeft een reactie geschreven, zie bijlage. De gemeente heeft...
Gebiedsvisie Internationale Zone

Raad nam besluit over verkenning Internationale Ring

Op 18 september werden de uitkomsten van de verkenning Internationale Ring-West en voorstel gewijzigde terminologie hoofdwegenstructuur van Den Haag besproken door de Commissie Leefomgeving. De inspraak voor onze wijk staat in de bijlage. De volgende dag al werd het...
Gebiedsvisie Internationale Zone

Gebiedsvisie Internationale Zone

De deelnemers van de studiesessies over het Duurzaam park voor de Vrede werden uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst, ditmaal voor de presentatie van de Gebiedsvisie Internationale Zone.De gebiedsvisie is echter nog niet af. Wel kregen wij een presentatie mee, zie...
Gebiedsvisie Internationale Zone

Duurzaam park voor de Vrede

Op 7 maart 2013 hebben drie ontwerp bureaus in opdracht van de gemeente voorstellen gepresenteerd aan een klankbordgroep voor “een duurzaam park voor de vrede”. Het gebied omvat de Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse Bosjes, Westbroekpark, Hubertusduin, Klein...
Gebiedsvisie Internationale Zone

Reactie op Haagse Nota Mobiliteit

In bijlage de reactie van de Wijkvereniging Van Stolkpark op de Haagse Nota Mobiliteit. De Wijkvereniging heeft ook eenreactie gestuurd op het Milieu Effect Rapport (MER) met nagenoeg eenzelfde inhoud..