Bijeenkomst Madurodam. Brief aan Wethouder

Madurodam

Zondag 27 november 2016 organiseerde Madurodam een informatiebijeenkomst om bewoners en belanghebbenden te informeren over de kaders waarbinnen het park haar toekomstplannen verder wil uitwerken.

De wijkvereniging stuurde een bezorgde brief naar de Wethouder over de ontwikkelingen rond Madurodam. Zie begeleidende mail  hieronder en de brief zelf in de bijlage.

Bijgaand stuur ik u namens de Wijkvereniging van Stolkpark en Scheveningse bosjes, een brief met betrekking tot de ontwikkelingen rond Madurodam. Eerder maakten wij u onze kanttekeningen kenbaar bij de verslaglegging van het overleg met de omwonenden en belangengroeperingen. Wij zijn bijzonder ongerust over de gang van zaken en willen benadrukken, dat het door Madurodam gepresenteerde plan geenszins voldoet aan de randvoorwaarden van de gemeente, niet inhoudelijk en niet qua procesgang. Wij zouden een overleg, al dan niet samen met  andere wijkverenigingen, op prijs stellen.