Jaargangen van Stolkparkkoerier

Overname uit de inhoud van de Van Stolkparkkoerier alleen met toestemming van de redactie en met bronvermelding.

Klik op het desbetreffende jaargang om de onderliggende items te lezen.

Jaargang 2024

Jaargang 2016

Jaargang 2015

Juni nr. 104
Buurtfeest, speelplek, wijkschouw, borrel, fietsen, 4 mei, tuinkeuringen, natuurwerkdag, betaald parkeren, bouwen en breken, chantage in 1925, Haringkade,enquete wijk, oplaadpunten, sporten, insectenmuur, NW hoofdroute, wereldwinkel, in memoriam Ton Landheer,tentoonstellingen, Atlantikwallroute, rosarium, namen straten en fietspaden, historie namen paden, liever goed sterven, hulp bij mantelzorg, het schetsboekje van Tholen.

December nr. 105
internationaal Park, buurtborrel,wijkschouw en gebiedsprogramma, Madurodam, buurtfeest, NW hoofroute, Michel, Street Art Festival, Statushouders, VCL, Brabers, storm,betaald parkeren,Crowne Plaza, in memoriam Koos Zeper, Romantisch Buiten Wonen, Caroline de Jong, Den Haag in Beelden, rol wijkvereniging, modern Van Stolkpark, oplaadpunten, Blossom in Westbroekpark, dennen, Foodtruck festivals, aanval op de wildernis, fietspaden in de Bosjes 2,schoonmaakactie

Jaargang 2014

Juni nr. 102
Speciaal nummer met katern kunstenaars uit de wijk, buurtfeest, oldtimer rally, kantoor wordt appartementsgebouw, herinneringsroute Atlantikwall, paddentrek, snoeptrommeltjes, verhuizing stichting ION, beeldenwandeling, parkeren, NSS, onderscheiding wijkbewoners, cupcakes art or science, interview Liet Muntendam, ouderenadviseurs, NW Hoofdroute, tram 9, 4 mei herdenking, geschiedenis gebouwen eind Gerbrandyweg/vroeger Kanaalweg, struikrovers, nieuwe vuilnisbakken, buurtborrel.

December nr. 103
Speciaal nummer met katern vrijwilligers uit de wijk, L.Brand, J.Kuitert, J.Kodde, H.Teekens; Vrijwilligerspunt Scheveningen; 4 plannen: VCL Starbucks,Duinrust en Centraal Planbureau, enquete betaald parkeren, eenrichtingverkeer aangehouden, maak het Van Stolkpark nog groener, buurtfeest Brasilian summer, kauwtjeskak, groen in de wijk, Liesbeth de Beyl; twee nieuwe boeken; geschiedenis Atlantikwall in de Scheveningse Bosjes

Jaargang 2013

Juni nr. 100
Speciaal nummer Koerier 100 over heden, verleden en toekomst Van Stolkpark, bomen planten, autovrij Van Stolkplein, buurtfeest 2013, doe-dingen Madurodam, diefstal voorkomen, Willemsvaart, kunstenaars, ALV, nieuwe stadsdeeldirecteur, fietscrossbaan, burenhulp, schoonheidskliniek, buurtborrel, jongerenwerkers, Ton en Anneke Landheer, Iran -US Claims Tribunal, Rob Brinkel, rozen Westbroekpark, Gilles Hondius kijkt terug, ornementen, schilders Van Stolkpark, Ver Huell en Cremerbank, archeologie, kort nieuws: film, CPC, 4 mei, schoolveiligheids convenant, bankjes, keerlus Madurodam, bestrjding meeuwenoverlast, cupcakes op Duinrust, hereniging Scheveningse Bosjes?, beheersverordening vastgesteld, parkeeroverlast. Voor links naar meer schilderijen en foto's, onder andere van Gilles Hondius, .

December nr. 101
Kinderspeelproject, onttegelingstegel, activiteiten buurtborrel en oldtimer rally, verzoek invoering betaald parkeren overdag, babbeltrucs, raad over oude huizen, portret van de onderscheiden bewoner Jan Nelisse, de wederopbouw begint bij de Wittebrug, boek over architect H. Wesstra jr., winkels aan en bij de Kanaalweg toen en nu, verkiezingstijd, vragen aan politieke partijen mbt wijk; wijkinformatie, buurtfeest; kort nieuws: bijeenkomst over buitenspelen, spelen in Westbroekpark, VCL, Madurodam, ALV, Clean it up day, wijkkapper verhuisd, nuclear security summit, opruimen na marathon, tocht Willemsvaart

Jaargang 2012

Juni nr. 98
Buurtfeest, scholen deel II, nieuwe wijkagent, Promenade hotel, bouwen en breken, uitslag parkeerenquete, korstmossen, Jan Heijnen, Belvedere, Madurodam, kort nieuws: nieuwe bewoners, dassen, groen en grijs, verkeer, 4 mei enz.

December nr. 99
Bomen planten, cupcakes versieren, buurtborrel, voorstel nette en veilige openbare ruimte, voorzieningen voor ouderen, 2e ontwerp-beheersverordening, veranderingen verkeer, Gerrit Key, bouwen en breken: Van Stolkweg 15 en 21; Parkweg 26 en 27; ondernemende jongeren, rector VCL, buurtfeest 2012, kort nieuws: burenhulpcentrale, ALV, kerstzang, vuilraaptroep, natuurwerkdag, internationaal park, ORACs en fietsen Kanaalweg, huisvuilkalender, tram 1. Voor meer foto's in kleur klik op foto's Koerier 99 De bronnen van het artikel van Anneke Landheer over Gerrit Key: Handelingen Gemeenteraad 1871-1879 Commissie van Fabricage, notulen 1861-1879 Ir. C.M. Lugten Sr. In Memoriam J.J. Key Gzn. in De Aannemer [1953] P. Crefcoeur. Het Belgisch Park. (Scheveningen 2010).

Jaargang 2011

Juni nr. 96
Buurtfeest, beheersverordening, oproep bestuursleden, film, jongeren&ouderen, Elena Trapkova, tram 9, ideeën stadsdeelplan, meeuwenmaatregelen

December nr. 97
Buurtfeest, parkeerperikelen, veilig fietsen, internationale ring, bouwen en breken, wonen, Luzac Lyceum, Madurodam, Scholen I, dennen, cananefaten

Jaargang 2010

Juni nr. 94
Uitslag enquête betaald parkeren, 150 jaar Scheveningse Bosjes II, bescherming wijk, fietsoversteek Madurodam, Koos Zeper, horeca, wandelend door de wijk, fietsknooppunt

November nr. 95
Open Duinweg, straatfeest, subsidiëring wijkverenigingen, veiligheid, V Stolkweg 21, Indisch monument, dennen in de duinen, Prof. Fasseur en Gerbrandy

Jaargang 2009

Mei nr. 92
Straatfeest, bosbeheer, Promenade hotel, Verkeer, Park Sandhaghe, Iraanse ambassade, 4mei, stadsspeld, lantaarnpalen, ondertunneling NW hoofdroute, plannen gemeente, 22x bouwen en breken, straatnamen

December nr. 93
Verkeerssituaties, buurtfeest, meeuwen, prijs voor restauratiewerk Cor Gout, iep, plastic, groene wensen, 150 jaar Scheveningse Bosjes

Jaargang 2006

September nr. 90
Straatfeest, 72 trapjes, 17x bouwen en breken, Haringkade 169

December nr. 91
Skelterclub, buurtpreventie, crocusbollen T v Stolkplein, ALV, Kanaalweg II, padden

Jaargang 2003

April nr. 89
Ruim 100 jaar geleden II, grondwateroverlast, uitdunnen Scheveningse Bosjes, Sandhaghe, Van Stolkweg 16, ALV

Jaargang 2002

April nr. 86
Puinruimen in de Scheveningse Bosjes II, commissies beschermd stadsgezicht en goen en grijs, paddentrek, buurtpreventie, boek vogels in Den Haag, Oranjeborrel

Juli nr. 87
Ver Huell bank, GSBO grote groengebieden, nieuw bestuurslid, 100 jaar geleden

November nr. 88
Belvedère, 100 jaar geleden, bosje Parkweg 20

Jaargang 2001

Maart nr. 83
Indisch herinneringscentrum, betaald parkeren, afscheid Ton Landheer, Hubertustunnel, WOZ, esdoorn beheersing

Juli / Augustus nr. 84
Uitbreiding Promenade hotel bedreigt groen, Haagse natuurverkenners, buurtpreventie, fietsen aan de Kanaalweg, vergroting parkeervoorziening Madurodam

November nr. 85
Puinruimen in de Scheveningse Bosjes I, buurtpreventie, de vos en de meeuw, Promenadehotel, betald parkeren in het Van Stolkpark 2, afscheid Anneke Landheer, kort nieuws, financiele administratie

Jaargang 1999

Maart nr. 79(80)
Villa Sonnehoeck woonhuis, waterschap, politie jaarplan, riool, werk in de Bosjes, water dat behaagt, Bosjes in de vorige eeuw

Juni nr. 80(81)
Gerbrandyweg -Villa Margaretha, Iraanse ambassade, Promenade, noordelijke randweg, Gouden Sleutelstuk Parkweg 16, activiteitenprogramma Duinrust

Oktober nr. 81(82)
Villa en tuinen Nieuw Rijswijk, boek 125 jaar Van Stolkpark, Van Stolkweg 34, Iraanse ambassade, Romeins dorp onder Van Stolkpark, de Facultatieve 125 jaar

December nr. 82(83)
Witte huis Gerbrandyweg 2; Bouwen, breken en behouden: V Stolkweg 34, Sandhaghe, ambassade Iran, Libië enz., objectieve welstandscriteria, tuinen

Jaargang 1998

April nr. 76
Ton Landheer ontvangt stadspenning; Villa Zonheuvel: Van Stolkweg 15a, 15, 15b, Parkweg 13, 12-14 enz.; wijkvergadering over riool; homo-ontmoetingsplaats V, wethouder voor Scheveningen; Bouwen, breken en behouden: Parkweg 19, 2/2a, Van Stolkweg 3, Duinweg 20-22, Parkweg 15, Van Stolkweg 34, Indisch herinneringscentrum; 1997 in perspectief, buurtpreventie, wijkagent/brigadier, iepenplan

Oktober nr. 77(78)
Vogel-en plantentuin nu VCL; rioolwerk op schema, BBB: Parkweg 25, Duinw. 6B, V Stolkw. 3, 11; Buurtpreventie; Fasseur over Kon. Wilhelmina; monumenten onderhouden; ontbijt aan Kanaalweg

December nr. 78(79)
Woest duin wordt speeltuin; BBB: VStolkw 34, Parkw. 15, Duinw 20-22; Indisch herinneringscentrum; De mooiste tuinen; beeld Kerkhoflaan; wegbeheer; drempels; riool; lantaarns; afscheid Margreet Oudegeest; Villa Orania, boswachters, hondenpoep; buurtpreventie; discussie met Stadsdeelcommissie; hersanering olietanks

Jaargang 1997

April nr. 72(73)
Kanaalweg 95-105; kustlocatie en verkeer; NORAH, homo-ontmetingsplaats, jaarplan, Oranjeborrel, 4 mei, dennen Belvedereduin, Westbroekpark; plantenmarkt; Ecostad; leefbaarheidsmonitor; straatboomnota; schaatsers op waterpartij; GSBO; iepenfonds; riool, fotoboeken, Mesdag, burenhulp; tuinen V Stolkpark; BBB: marinehoofdkwartier; Parkweg 9, Kanaalweg 19, Parkweg 15, Shell station, tennispark ens.; bezoek burgemeester; eten van rond de wijk; Madurodam; museon

Juni nr. 73(74)
Wassen aan de Haringkade; stormvloedkering Madurodam; tuinkeuring; Buurtpreventie; Jan van Rijckevorsel; BBB Villa Eletta, Shell station, Gerbrandyw. 2; tennispark De Bataaf; herstel bron, veilige fietsroute; Scheveningen haven; groene trambaan, Oranjeborrel

Augustus nr. 74(75)
Tehuis voor zenuwlijderessen; werk Stadsbeheer in wijk; homo-ontmoetingsplaats IV; tuin Hejmo Nia aan de Parkweg; veegactie; honden; riolering; tentoonstelling over eten; iepen; werkjaarplan; kenniscentrum, werk politie;

December nr. 75(76)
Tehuis voor zenuwlijders, StadsDelenSpel; Facultatieve verzekeringen; homo-ontmoetingsplaats, Buurtpreventie, bestuur; riool; BBB: VStolkw 13, 28, Parkw 9, V Stolkw 3, billboards; prijs tuin V Stolkweg 7a; buurtpreventie, straatmeubilair;bloemenbermen; restanten bronstijd; dunning Bosjes; luchtfoto's, Haagse foto's

Jaargang 1996

April nr. 68
schaatsen, Parkweg 1, injectie iep, BenB Pw 2,9 Shell station; sluiten banketbakker Duinmayer, parkeerterrein Promenade, tuinkeuringen, Madurodam, jaarverslag, ALV bij MAB

Juni nr. 69
Van Stolkweg 23, open bunker, Madurodam, beheerplan OR, homoontmoetingsplaats, tuin Villa Emma, tuinen, iepen, brandnetel, winkels

Oktober nr. 70
V. Stolkpark beschermd stadsgezicht, Parkweg 15, jeugdherinneringen V Stolkpark, fietsprojecten; 9x bouwen, breken, behouden; Crowne Plaza; iepen injecties, 110 foto's Den Haag, verlichting tegen inbrekers, groenbeleid/inspectie, wandelroute

December nr. 71
Parkweg 27, BenB Parkw 15, vStolkw 3; Duinrust, tuinprijzen: Belvedereweg 9, ALV, Christoffel en Kate Bisschop in Villa Frisia, vStw 13; in het riool, kustlocatie, Panorama Mesdag

Jaargang 1995

Juni nr. 65
Van Stolkweg 28, medeoprichter Theo Sorel, BenB: Parkweg 9,16,19, Duinweg18), Madurodam, reclamevliegen, sporen vd oorlog, Japanse kampen, boeken, City-Pier-City, burenhulp

September nr. 66
Hogeweg 4, wijkbus, rector VCL de Graaff, restauratie Parkweg 16, OZB tarieven, concours hippique, olietanks, vasteplantentuin Westbroekpark, vrijheidsklok Indisch Monument, BenB Parkweg 9 enz.

December nr. 67
Van Stolkweg 31, wethouder over OZB, bosbeheersplannen, BebB Parkweg 1, Madurodam, kunstgras Westbroekpasrk, GSBO&wethouders, schoonmaakactie, ALV, Noordelijke Randweg

Jaargang 1993

April nr. 59
Rondom Promenade, geen uitbreiding begraafplaats, Madurodam, beheer Scheveningse Bosjes, drempels, kauwenoverlast, spelen, GSBO, burenhulp, olietanks

September nr. 60

December nr. 61

Jaargang 1992

Maart nr. 55

Juni nr. 56
ALV, verkeersveiligheidsmaatregelen, Kanaalweg 11, Duiweg 25, 18, wijkvereniging in de knel, afval scheiden, Panorama Mesdag, boek Scheveningse vissers, wijkagent, dijken om Madurodam, stedelijke vernieuwing, Oranjeborrel, 4 mei, onderhoud wegen en stoepen, reiniging, wandeling met boswachter, Kanaalweg 7, tentoonstellingen

September nr. 57
Buitenlust aan de Scheveningseweg, Madurodam, rijksmonumenten, drempels, wandeling boswachters, gescheiden huisvuil, tuinkeuringen, 'eerste steen' Kanaalweg 7, boeken

December nr. 58

Jaargang 1990

Maart nr. 47
De Goede Aanleg, stormen in het bos, LF1, ecoduct, BenB Parkweg 28, Duinw.20, 24, vStolkw 12a, 16, hondepoep, compost, Romeins heilgdom Scheveningseweg, wijkbeveiliging, burenhulp

Mei nr. 48
Bouwen, breken, behouden; verslag ALV, jaarverslag, inspraakavond Madurodam, motorboten waterpartij, honden uitrengelegenheden, Kanaalweg, vogels in en rond Den Haag, teken in de Scheveningse Bosjes, Japanse tuinen, Noordzeeroute, milieudepot

September nr. 49

December nr. 50

Jaargang 1981

Januari nr. 8
Verkeerscirculatieplan, inititaief wijkvereniging bestemmingsplan Scheveningse Bosjes, beplantingen aan de kust

September nr. 9

Jaargang 1980

Jaargang 1978