Het van Stolkpark is een wijk in het stadsdeel Scheveningen. In 1974 is de wijkvereniging “Van Stolkpark” opgericht. De wijkvereniging zet zich in voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat in de wijk.
Met deze website, een eigen wijkblad en nieuwsbrieven worden de bewoners op de hoogte gehouden.

Het laatste nieuws

Extra ALV

Extra ALV

Beste wijkbewoners, Zoals al aangekondigd vindt op 6 december om 20.30 uur een extra ALV vergadering plaats. In de bijlagen vindt u de concept statuten en de agenda waarin tevens...

read more
Oplichter actief!

Oplichter actief!

Let op! Er is een oplichter actief in de buurt. Hij maakt zich bekend als werkzaam bij Oranjedak, een bestaande firma. En werkt zogenaamd bij buren op het dak van waaruit hij...

read more
Uitkomsten vragenlijst

Uitkomsten vragenlijst

Als stap naar de opstelling van een wijkagenda voor het van Stolkpark, stelde de gemeente in juni jl de bewoners van onze wijk een aantal vragen, die online of op papier konden...

read more

De Wijkvereniging ‘Van Stolkpark” zet zich in voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat in de wijk.
Dit houdt onder andere in:

  • beïnvloeding van gemeentelijke besluitvorming;
  • werken aan het herstel van de woonfunctie in de wijk;
  • aandacht voor beheer en onderhoud van het groen;
  • acties gericht op het schoonhouden en de veiligheid van de wijk.

Het wijkblad, nieuwsbrieven en deze website verzorgen de informatie.
Als u nog geen begunstiger bent van de Stichting Vrienden van het Van Stolkpark is het nu tijd u aan te melden.

U kunt dit doen door uw bijdrage (graag €20,– per kalenderjaar) over te maken naar:
IBAN: NL86INGB0002887132,
t.n.v. de Stichting Vrienden van het Van Stolkpark te Scheveningen.