Book Cover

Romantisch buiten wonen in de stad

Wij zijn blij verheugd dat Anneke Landheer-Roelants ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de wijkvereniging, haar boek "Romantisch buiten wonen in de stad, 125 jaar van Stolkpark", digitaal beschikbaar stelt aan de bewoners van het van Stolkpark en bezoekers van deze website. Haar boek geeft een gedetailleerde beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van het Van Stolkpark, een prachtig en informatief naslagwerk voor wie al lang in de wijk woont of er nieuw komt wonen.

Lees het boek

Het van Stolkpark is een wijk in het stadsdeel Scheveningen. In 1974 is de wijkvereniging “Van Stolkpark” opgericht. De wijkvereniging zet zich in voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat in de wijk.
Met deze website, een eigen wijkblad en nieuwsbrieven worden de bewoners op de hoogte gehouden.

Het laatste nieuws

Bericht bondsbestuur VCL

Bericht bondsbestuur VCL

Beste bewoner, Wij zijn het bondsbestuur van het VCL en wij organiseren op vrijdag 14 juni ons schoolfeest.Dit feest zal (bij droog weer) plaatsvinden op het schoolplein. Het...

read more

De Wijkvereniging ‘Van Stolkpark” zet zich in voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat in de wijk.
Dit houdt onder andere in:

  • beïnvloeding van gemeentelijke besluitvorming;
  • werken aan het herstel van de woonfunctie in de wijk;
  • aandacht voor beheer en onderhoud van het groen;
  • acties gericht op het schoonhouden en de veiligheid van de wijk.

Het wijkblad, nieuwsbrieven en deze website verzorgen de informatie.
Als u nog geen begunstiger bent van de Stichting Vrienden van het Van Stolkpark is het nu tijd u aan te melden.

U kunt dit doen door uw bijdrage (graag €20,– per kalenderjaar) over te maken naar:
IBAN: NL86INGB0002887132,
t.n.v. de Stichting Vrienden van het Van Stolkpark te Scheveningen.