Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2022

Nieuwsbrief                           Wijkvereniging Van Stolkpark                                 april 2022

Transitievisie warmte

De gemeente Den Haag heeft een concept-transitievisie warmte opgesteld. Daarin is voor elke buurt van Den Haag beschreven wat goede technieken zijn voor verwarmen met schone energie. Daarnaast wordt aangegeven welke buurten waarschijnlijk al voor 2030 een schone warmtevoorziening hebben en welke na 2030 overgaan op een schone warmtevoorziening. De komende jaren wordt een groot deel van de huizen en gebouwen aangepast op deze verandering. Voor veel oudere wijken, zo ook voor het Van Stolkpark, is nog onduidelijk welke richting we opgaan.

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte op 23 februari 2022 gepubliceerd. Inwoners en andere betrokkenen kunnen hierop reageren in een inspraakprocedure. De inspraakperiode duurt tot 23 mei.

Op woensdag 13 april 19:30 – 21:00 vindt er een informatiebijeenkomst plaats in Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57, 2545 VP Den Haag, Zuidwest.

Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u vragen stellen over de transitievisie warmte aan experts en aan de gemeente en is er ruimte om samen het gesprek aan te gaan. U krijgt informatie over hoe Den Haag in de toekomst kan overstappen naar schone energie. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we woningen beter isoleren zodat we minder energie verbruiken? Wat is een warmtenet? Ook wordt uitgelegd hoe u kunt reageren op het concept transitievisie warmte.

Meer informatie over de Transitievisie Warmte en inschrijven voor de informatiebijeenkomst kan via website:

https://duurzamestad.denhaag.nl/nieuws/den-haag-op-schone-energie/

 

Kranslegging bij het Englandspiel monument

Op woensdag 4 mei a.s. zal er wederom een herdenking van de slachtoffers van het Englandspiel en overige inlichtingendiensten plaatsvinden in het Van Stolkpark bij het monument aan de Hogeweg (boven de Waterpartij). Verzamelen 14.45 uur, de aanvang is om 15.00 uur precies.

Buurtfeest Van Stolkpark

Jawel, het ziet er naar uit dat er dit jaar weer een Van Stolkpark buurtfeest gehouden kan worden, meer informatie volgt snel.

Zet de datum alvast in uw agenda:

Zaterdag 25 juni 2022

Thomas Van Stolkplein

 

Meer nieuws en informatie kunt u vinden op onze website VanStolkpark.nl.

Nieuwsbrief juli 2021

Winnaars Scheveningse Parkwijken Begroot
bekend: plan van Stolkplein toegekend!
€ 50.000 voor bloeiende oase, afvalvrij Westbroekpark en bijenpark
Op 30 juni zijn tijdens een feestelijke prijsuitreiking de winnaars van Scheveningse Parkwijken Begroot bekendgemaakt. Onder de Scheveningse Parkwijken vallen de wijken Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark. Wethouder Anne Mulder en Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen overhandigden een gouden cheque aan drie winnaars. De winnende plannen passen gezamenlijk binnen het budget van € 50.000,-. Het plan voor een bloeiende oase aan de Pompstationweg kreeg de meeste stemmen, gevolgd door het idee voor een afvalvrij Westbroekpark. Op de derde plaats eindigde het aanleggen van een bijenpark aan de Wagenaarweg. In totaal heeft 26,5% van de bewoners het beschikbare bedrag van € 50.000,- verdeeld over hun favoriete plannen. Na vandaag gaan de initiatiefnemers samen met de gemeente aan de slag om verdere invulling te geven aan de plannen om deze binnen een jaar te kunnen realiseren. Voor meer informatie en de uitslag: www.scheveningseparkwijkenbegroot.nl

Nieuwsbrief juni 2021

Scheveningse Parkwijken Begroot

Afgelopen zaterdag hebben alle bewoners in onze wijk hun persoonlijke stemcode gekregen voor Scheveningse Parkwijken Begroot. Daarmee kunt u stemmen op eén van de leuke, door onze wijken ingediende plannen, die haalbaar zijn. Doe dit en stem voor 25 juni! Er zijn enkele plannen die direct betrekking hebben op ons Van Stolkpark maar ook leuke plannen die wijkoverstijgend zijn en in alle wijken kunnen worden uitgevoerd.

Met uw stem kunt u op meerdere projecten stemmen om het hele bedrag van €50.000 uit te geven. De prijsuitreiking is gepland op woensdag 30 juni, 16.30 uur. Stem met code via: 

https://scheveningseparkwijkenbegroot.denhaag.nl/

Nieuwe parkeertijden in de zomer   

Om de overlast van parkeren op Scheveningen te verlichten zijn in de zomermaanden de parkeertijden vervroegd en verlengd en is er in onze wijk betaald parkeren van 10.00 tot 24:00 uur. Let daar op en laat uw bezoekers weten dat zij zich al vanaf 10:00 uur moeten aanmelden (via uw bezoekerspas, parkeerapp of gewoon op de betaalpaal) en ook moeten afmelden om 24:00 uur. Beetje jammer is dat de discussie in de pers zich vooral richtte op ‘de tien euro per uur’ wat uiteindelijk niet doorging. Helaas heeft de communicatie over de gewijzigde tijden incl. bebording niet tijdig plaatsgevonden. 

Verduurzaming  

Het initiatief van de gemeente Den Haag en Winstuitjewoning, om collectief verduurzamingsvoorzieningen in te kopen loopt nog tot eind juni. Dit is interessant voor iedereen die er over denkt zijn huis te isoleren of andere energiebesparende maatregelen wil nemen. Heeft u het door de gemeente Den Haag, Winstuitjewoning en de Groene Buurt georganiseerde webinar gemist, dan kunt u het via onderstaande link nogmaals terug kijken. De presentatie geeft een goed overzicht van energiebesparende maatregelen en een indicatie van de besparingen. Het voordeel van terugkijken is dat u in stukjes kunt kijken naar die onderwerpen waar u meer over wilt weten.   

(link verlopen)

Vrijblijvend aanmelden voor één of meerdere collectieve inkoopactie(s) duurt 5 minuten en kan via: http://www.duurzamestad.denhaag.nl/inkoopactie. 

In het kader van de Energietransitie en de grote variatie aan woningen in onze wijk, zijn we erg geïnteresseerd in de verduurzamingsmogelijkheden en kosten per woning. Wij zouden het op prijs stellen als u uw offerte zou willen delen. 

Riolering 

Afgelopen maanden zijn er werkzaamheden aan de riolering geweest, deels voor de aansluiting van Parklane Residences en deels om de ontluchting van het ondergrondse wateropvang systeem te verbeteren. Als het goed is, zouden hiermee de grote plassen in de straten tot het verleden behoren, maar wees alert en doe een melding (zie hierboven) als er toch wateroverlast is. 

Nieuwbrief maart 2021
In deze korte nieuwsbrief willen wij jullie een vooraankondiging doen van het project “Scheveningse Parkwijken Begroot”, het kennismakingsrondje door de wijk met wethouder Anne Mulder en erop wijzen dat wij deze keer weer stembureaus in de wijk hebben.
Aanstaande donderdag wordt de aftrap gedaan van “Scheveningse Parkwijken Begroot”. De gemeente stelt een flink budget beschikbaar voor de drie mooie Parkwijken van Scheveningen. Dat zijn de wijken Zorgvliet, Duttendel-Wittebrug en onze wijk het Van Stolkpark en de Scheveningse Bosjes. Het bedrag dat dan bekend gemaakt wordt, mag worden besteed aan plannen die worden ingediend en verkozen door wijkbewoners. Met de huidige Corona maatregelen is de kick off door wethouder Anne Mulder sober en zonder publiek, maar binnenkort ontvangt iedere bewoner een brief met uitleg en zullen wij jullie ook via websites en nieuwsbrieven informeren. Nooit eerder was het zo eenvoudig om zonder beperkingen een plan ter verbetering of verfraaiing van de wijk in te dienen en te verwezenlijken. Dus maak een plan en dien het in!
De dag erna, op vrijdag, lopen wij met wethouder Anne Mulder een rondje door onze wijk. Anne Mulder is wethouder Financiën, Stadsontwikkeling en verantwoordelijk voor stadsdeel Scheveningen.
Het is een korte kennismaking voor hem met de wijk en de wijkvereniging. Voor ons is het een kans om enkele zaken onder zijn aandacht te brengen die momenteel spelen in onze wijk. Zo zullen wij spreken over het behoud van het karakter van onze wijk en het groen in en rondom de wijk, daarbij zullen zaken als regelgeving, handhaving en communicatie aan de orde komen. Aan de hand van voorbeelden die wij tijdens de rondgang tegenkomen denken wij een goed beeld te kunnen schetsen. Zijn er nog punten die jullie naar voren willen brengen en die wij misschien kort kunnen aanstippen, laat ons dat dan snel weten per mail of op ander wijze.
Dan de Tweede Kamer verkiezingen: voor de komende verkiezingen hebben wij gelukkig weer een stembureau in onze wijk en niet één maar drie. Op 17 maart kunt u stemmen in het VCL, in Madurodam en in het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade. Voor degenen die op 15 en 16 maart willen stemmen kan dat in Madurodam. Meer informatie is te vinden in de verkiezingskrant (die om onduidelijke redenen het Van Stolkpark niet als aparte wijk vermeldt) of op www.stembureausindenhaag.nl.
Met vriendelijke groet,
Gert Muller
Voorzitter wijkvereniging Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes
Nieuwsbrief mei 2020

Wij hopen dat deze nieuwsbrief u allen in goede gezondheid treft. De nog steeds geldende Corona maatregelen hebben voor iedereen een beperkende invloed op activiteiten en handelingen, zo ook binnen onze wijk. Kan de wijkvereniging daarin iets voor u betekenen, laat ons dat dan weten via onderstaand e-mail adres of via de gebruikelijke kanalen zoals vermeld op de achterkant van de Koerier.

4 mei herdenking
De gebruikelijke 4 mei-herdenking bij het Englandspiel-monument vond dit jaar geen doorgang. Gelukkig had de gemeente wel twee tijdelijke vlaggenmasten naast het monument geplaatst. Namens alle wijkbewoners hebben wij op een stil moment een krans gelegd bij het monument ter ere van en nagedachtenis aan de overleden helden.

Buurtfeest

Ons jaarlijkse wijkfeest, oorspronkelijk gepand voor 27 juni 2020, gaat helaas op die datum niet door. De feestcommissie houdt de mogelijkheid open om wellicht in september een aangepaste versie te organiseren, maar het is nu nog te vroeg om daarover te beslissen.

Overlast Belvedèreduin

De afgelopen maanden trekt het Belvedèreduin steeds meer bezoekers, begrijpelijk want het is een prachtig park waarin het goed toeven is en waar makkelijk afstand gehouden kan worden. Ontoelaatbaar zijn echter de groepen jongeren (althans dat vermoeden wij) die daar in de late avond samenkomen en onherstelbare vernielingen aanrichten aan bos en meubilair. Wij zijn in overleg met gemeente en politie om daar iets tegen te doen. Vooralsnog roepen wij eenieder op om alert te zijn en iedere keer wanneer overlast wordt geconstateerd of er een redelijk vermoeden is dat dat gaat optreden (groepen jongeren die al in de vooravond drinkend en rokend samenkomen), de politie te waarschuwen via 0900-8844 of in urgente gevallen 112.

Bouwprojecten
De aanvraag van vergunningen etc. heeft gewoon doorgang. Belanghebbenden kunnen bij de welstandsvergaderingen inspreken, echter de commissie welstand vergadert per videoconferentie. Het is schijnbaar mogelijk daarbij in te bellen. In ieder geval kan een geschreven tekst worden voorgelezen. Voor het aanvragen van spreektijd en indienen van commentaar kunt u de welstand via bereiken. Bezwaar maken tegen verleende omgevingsvergunningen kan op de gebruikelijke wijze binnen zes weken na publicatie.

Duinweg 35 (voormalig verzorgingscentrum Duinrust)
De projectontwikkelaar REB Projects BV, heeft een bouwplan ingediend voor sloop van het huidige pand en het bouwen van luxe appartementen, dit plan wordt aanstaande woensdag 13 mei in de commissie welstand behandeld. Belanghebbenden kunnen inspreken, althans via  (liefst voor 12 mei) hun punten kenbaar maken. De wijkvereniging heeft in de aanloop naar deze aanvraag meerdere malen overlegd met de projectontwikkelaar. Door de Corona crisis was het niet mogelijk om een presentatie voor omwonenden en geïnteresseerde wijkbewoners te organiseren, de projectontwikkelaar heeft al aangegeven dat ook de start van de uitvoering van dit project zal worden uitgesteld.

Parkweg 9 (voormalig Luzac college)
Voor deze locatie wordt door De Vries en Verburg Ontwikkeling BV ook een omgevingsvergunning voor sloop en bouw aangevraagd. De datum wanneer dit door de commissie welstand besproken gaat worden is nog niet bekend. In dit geval zijn het voorlopig ontwerp en het tuinplan al eerder gedeeld met de omwonenden en de wijkvereniging. De direct omwonenden hebben daar al zeer kritisch op gereageerd en zullen ook in het vervolgtraject hun standpunt kenbaar blijven maken. Ook de wijkvereniging heeft op- en aanmerkingen gemaakt. Naar aanleiding van de opmerkingen van diverse partijen zijn er gelukkig al kleine aanpassingen in het plan gemaakt.

Energietransitie
Den Haag heeft ambitieuze plannen op het gebied van energietransitie: een streven om in de toekomst minder of geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen. In een tiental wijken van Den Haag wordt er door de wijken zelf of door de gemeente al stappen genomen. Voor onze wijk was er nog geen initiatief gestart. Sinds een klein jaar overleggen wij hierover met drie andere wijken (Duttendel – Wittebrug, Archipel Willemspark en Buurtschap 2005), wijken die een zekere overeenkomst tonen qua bebouwing, bevolking en het punt waarop zij staan in dit transitieproces. Het streven is om in een gezamenlijk project met de gemeente te onderzoeken wat een energietransitie betekent voor onze wijken en wat de mogelijkheden gaan worden. Ons doel daarbij is om gekend te worden als partij en mogelijk invloed te hebben op de keuzes die gemaakt gaan worden. Op dit moment is er een gezamenlijk projectplan geschreven en wordt de uitvoering hiervan opgestart. In de komende tijd zal u o.a. via nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden.
Sterkte in deze rare tijden, denk aan elkaar en ook eens aan de ondernemers die het zwaar hebben; uw favoriete restaurant heeft vast een bezorgservice zoals bijvoorbeeld
Greens en Gran Tour in Italia bij ons in de buurt.
Postbus 87783
2508 DD Scheveningen

Nieuwsbrief maart 2020

Voormalig zorgcentrum Duinrust
Vanaf het eerst moment dat Cardia besloot de locatie aan de Duinweg te sluiten zijn de wijkvereniging en de omwonenden daarover geïnformeerd. De gemeente stelde een programma uitwerkingskader op voor deze locatie, wat er op neer kwam dat de mogelijkheid werd geboden dat het bestaande pand zou worden afgebroken en dat er een appartementencomplex voor in de plaats mocht komen dat aan strikte eisen moest voldoen. Uiteindelijk is het gebouw gekocht door REB projects, die deze plannen gaan uitvoeren. Op dit moment is de ontwerpfase achter de rug en zal een bouwaanvraag worden ingediend. REB projects heeft op meerdere momenten overleg met de wijkvereniging gehad en geluisterd naar ons commentaar. Binnenkort wordt er een informatie bijeenkomt georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden waarin de plannen gepresenteerd worden en er informatie over de uitvoering wordt verstrekt.

Plannen voor de locatie Luzac Parkweg 9
Ook voor het pand waar Luzac was gevestigd zijn plannen, de projectuitvoering is in handen van De Vries en Verburg. De ontwikkelaar gaat er vanuit dat het huidige pand, wat eertijds een indrukwekkende villa was maar door de opeenvolgende laatste gebruikers is ontdaan van
oorspronkelijke details, niet geschikt is voor herontwikkeling en kiest voor sloop- en nieuwbouw. De welstand heeft een positief advies gegeven op de beginselaanvraag ten aanzien van massa en oppervlak. De projectontwikkelaar heeft haar plannen voorgelegd aan de naaste buren en de wijkverenging en zal binnenkort een bouwaanvraag indienen. Vanuit de omwonenden zijn er nogal wat bezwaren, enerzijds tegen de sloop en anderzijds tegen de nieuwbouw. Wilt u daar meer over weten dan verwijzen wij u naar Mariana Ringnalda e-mail . Ook voor dit
project willen wij een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor omwonenden en geïnteresseerden

VCL lustrum
Het VCL viert dit jaar het 18e lustrum en organiseert op 24 & 25 maart een VCL LATE NIGHT, op die avonden zal het toneelstuk “Altijd wat” van Wim T. Schippers worden opgevoerd met aansluitend verrassende acts over het VCL. Het VCL reserveert ook een aantal kaartjes voor haar buurtgenoten,
hou de website van de wijk in de gaten hoe u een kaartje kunt bemachtigen of stuur een berichtje naar , zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

Boom/struiken plantdag 14 maart Belvedèreduin!
Beheergroep Westbroekpark, Scheveningse Bosjes & Waterpartij organiseert zaterdag 14 maart vanaf 10:00 uur het planten van bomen en struiken op het Belvedèreduin bij de kruising Duinweg/Gerbrandyweg/Haringkade op het stuk waar populieren en iepen zijn weggevallen. In overleg met een ecoloog is er gekozen voor diversiteit en soorten die passen bij die plek. In verband met benodigd gereedschap, aanmelden voor 14 maart, bij of (ook als u mee wil helpen op andere dagen, voor meer informatie over de beheergroep zie ook www.hethaagsegroen.nl).

RESERVEER DE DATUM ZATERDAG 27 JUNI WIJKFEEST VAN STOLKPARK

Nieuwsbrief januari 2017
BUURTBORREL
Bij aanvang van de borrel 28 januari heeft houdt Madurodam een presentatie gehouden van haar plan om uit te breiden. 
Toelichting over de presentatie van Madurodam 28 januari
Bij aanvang van de borrel krijgt Madurodam de gelegenheid om aan de bewoners van het Van Stolkpark haar plan voor uitbreiding te presenteren. Het uiteindelijke plan is al van te voren in te zien op www.toekomstmadurodam.nl.
Bijna een jaar geleden begon Madurodam met het uitwerken van haar plannen om uit te breiden. Zij polste bij de gemeente wat de mogelijkheden zouden zijn. De gemeente gaf een schriftelijke reactie waarin zij zich positief opstelde maar wel een viertal randvoorwaarden noemde. Eén van de randvoorwaarden was dat de omwonenden en belangenorganisaties betrokken zouden zijn bij het ontwikkelen van de plannen. Daartoe is een klankbordgroep opgericht waaraan een aantal belangengroeperingen deelnemen, zoals de bomenstichting,  de AVN en wijkverenigingen van de omliggende wijken. Zo ook uw wijkvereniging Van Stolkpark.
Hoewel leden van de klankbordgroep positief staan tegenover Madurodam als attractie werd er heftig tegengas gegeven waar de uitbreiding van Madurodam ten koste ging van de natuur in de Scheveningse Bosjes. Zelfs de laatste bijeenkomst van 9 januari heeft nog geleid tot aanpassingen van de plannen van Madurodam. Deze weken presenteert Madurodam haar laatste ontwerp aan diverse wijkverenigingen, alvorens de gemeente te verzoeken dit plan in behandeling te nemen.
De klankbordgroep heeft sterke invloed gehad op het uiteindelijk laatste ontwerp van Madurodam, waarin Madurodam met name gehoor geeft aan de verlangens van de belangengroeperingen, zoals o.a.:
  • dat Madurodam (voor haar doen) streeft naar een minimaal te annexeren gebied,
  • dat de duinstructuren behouden blijven,
  • dat de monumentale bomen op dat stuk zo veel mogelijk behouden blijven (buiten en binnen de nieuwe grens),
  • dat er een (juridische) borging komt (juridisch en qua ontwerp) dat dit echt “tot in de eeuwigheid” de laatste keer is dat Madurodam in die richting uitbreidt, 
  • dat het zicht van buitenaf op Madurodam wordt verhuld, 
  • dat de randen van het park ecologisch en groen worden ontworpen,
  • dat op de daken van de te bouwen panden een boszoom wordt gecreëerd,
  • dat de bouw zo min mogelijk overlast bezorgt in het bos.
Of deze aspecten daadwerkelijk terugkomen in het laatste ontwerp van Madurodam zal tijdens de presentatie blijken. We hopen dat u zich op basis van deze presentatie een weloverwogen oordeel kunt vormen.
Daags na deze bijeenkomst zal Madurodam haar plannen bij de gemeente indienen, waarna de gebruikelijke bezwaarprocedures van toepassing zijn en het uiteindelijk de gemeenteraad is die beslist.
Meet informatie van Madurodam op http://www.toekomstmadurodam.nl/default.aspx
Nieuwsbrief november 2016

2 november 2016
In deze korte nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor twee voorlichtingsbijeenkomsten en een geplande schoonmaakactie in een
deel van de Scheveningse Bosjes.

Voorlichtingsmiddag Wat wil Madurodam
Zondag 27 november 12:45
Zoals wij u in eerdere berichten en op onze website hebben laten weten, zijn wij als wijkvereniging erg betrokken bij de ontwikkelingen rondom een eventuele uitbreiding van Madurodam. Wij trekken daarin samen op met andere wijkverenigingen en belangengroepen.
Madurodam claimt dat zij zonder uitbreiding niet kunnen overleven; dat zou natuurlijk jammer zijn. Echter de claim die Madurodam wil leggen op een heel groot stuk onvervangbare natuur van de Scheveningse Bosjes vinden wij niet acceptabel. De uitbreiding voldoet naar onze mening niet aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden, het onderzoeken van alternatieven is door Madurodam te snel naast zich neer gelegd en er is geen garantie dat hiermee de toekomst van Madurodam gegarandeerd is.
Deze weken verschijnt er een aantal artikelen in diverse lokale kranten, waarin deze uitbreiding en de zorgen daarover worden uitgesproken. Ook kunt u informatie vinden en eventueel uw steun voor of tegen de uitbreiding aangeven op de volgende websites en Facebook pagina’s:
http://www.avn.nl/madurodam-wil-weer-uitbreiden
http://www.bomenstichtingdenhaag.nl/berichten/uitbreiding-
madurodam-we-willen-door-de-bomen-het-bos-blijven-zien/
https://www.facebook.com/behoudpagina/?fref=ts
http://www.toekomstmadurodam.nl/home/default.aspx
Madurodam organiseert binnen de muren van Madurodam op zondag 27 november om 12:45 een voorlichtingsbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden, waar Madurodam haar plannen presenteert en er ruimte geboden wordt aan voor- en tegenstanders om hun zegje te doen. Komt allen en laat van u horen. S.V.P. Aanmelden via http://bit.ly/2eDe8eQ

Voorlichtingsavond Parkweg 2
dinsdag 29 november 20.00
De eigenaar van Parkweg 2 is van plan de kantoorvilla om te bouwen
tot appartementen. Daartoe is er voor direct omwonenden een informatieavond georganiseerd op dinsdag 29 november aanstaande
om 20.00 uur op de Parkweg 2. Marcel Kampman van Kampman Architecten zal een toelichting geven op het ontwerp. Tevens zal tijdens de bijeenkomst het beoogde bouwproces toegelicht worden door de aannemer Jongerius. De agenda voor de avond ziet er als volgt uit: Vanaf 20.00 uur Inloop en ontvangst met koffie 20.15 uur Welkom en toelichting ontwerp door Marcel Kampman, Toelichting bouwproces door aannemer Jongerius, Gelegenheid tot het stellen van vragen 21.15 uur Einde. Geïnteresseerden die geen brief in de eigen brievenbus hebben gekregen svp aanmelden via .

Schoonmaakochtend Scheveningse Bosjes
Zaterdag 17 december 11.00
Hans Wassenaar neemt een aantal keer per jaar het fantastische initiatief om samen met buurtbewoners het zwerfafval in de Scheveningse Bosjes (strook tussen Scheveningseweg en Van Stolkweg) op te ruimen. De volgende opruimochtend is gepland op zaterdag 17 december om 11 uur. Grijpers en vuilniszakken zijn aanwezig, vrijwilligers verzamelen voor Kanaalweg 3S en aanmelden via .
Met vriendelijke groet,
Wijkvereniging van Stolkpark

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief van april 2019 van de Wijkvereniging Van Stolkpark met informatie over:

·4 mei 15.00 uur Jaarlijkse Dodenherdenking bij het Englandspiel-monument

·9 mei Opruimdag Haringkade bij De Blinkerd

·18 mei Presentatie elektrische Buurauto

·25 mei Bunkerdag o.a. Belvedèreduin en Westbroekpark

·29 juni middag en avond Save the date voor een onvergetelijk buurtfeest!

·Er is een online platform over de Scheveningse Bosjes. Men kan tot en met 8 mei a.s. reageren via :

https://www.hethaagsegroen.nl