De leden van het bestuur

De leden van het bestuur van de Wijkvereniging
“Van Stolkpark”
en Stichting Vrienden van het Van Stolkpark  

Contact- en correspondentie-adres
Wijkvereniging Van Stolkpark
Postadres: Van Stolkweg 32
2585 JR  Den Haag

Administratieve ondersteuning
Christine Ruha
Email:

Voorzitter
Gert Muller

Vice-voorzitter en secretaris
Ariane Rasterhoff-Heeneman

Penningmeester
Jorn van Beckhoven

Portefeuille beschermd stadsgezicht  en grijs
Hannah Schoch

Portefeuille Verkeer en groen
Anne Marie van Gerwen

Portefeuille Veiligheid, Ontvangst nieuwe bewoners
Marianne Schrijver

Portefeuille Communicatie/Koerier
Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel

Vertegenwoordigers Wijkvereniging in Denktank NW Hoofdroute
Gert Muller en Caroline de Jong-Boon

Onveilige situaties melden