De leden van het bestuur

De leden van het bestuur van de Wijkvereniging
“Van Stolkpark”
en Stichting Vrienden van het Van Stolkpark  

Contact- en correspondentie-adres
Wijkvereniging Van Stolkpark
Postadres: Van Stolkweg 32
2585 JR  Den Haag

Administratieve ondersteuning
Christine Ruha
Email:

Voorzitter
Gert Muller

Vice-voorzitter en secretaris
Ariane Rasterhoff-Heeneman

Penningmeester
Peter le Poole

Portefeuille beschermd stadsgezicht  en grijs
Hannah Schoch en Carol Groenewegen

Portefeuille Verkeer en groen
Anne Marie van Gerwen

Portefeuille Veiligheid, Ontvangst nieuwe bewoners
Marianne Schrijver

Portefeuille Communicatie/Koerier
Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel

Vertegenwoordigers Wijkvereniging in Denktank NW Hoofdroute
Gert Muller en Caroline de Jong-Boon

Onveilige situaties melden