Denktank knelpunten Noord Westelijke Hoofdroute

Algemeen

Een denktank heeft een advies uitgebracht aan de gemeente over knelpunten op de Noord Westelijke Hoofdroute (= weg van Madurodam naar Loosduinen). Het participatie proces verliep op een plezierige manier. De gemeente maakte een aantal schetsontwerpen voor verschillende punten langs de route. Er wordt veel verbeterd voor fietsers en ook de oversteekbaarheid voor voetgangers wordt aangepakt. Helaas zijn de definitieve schetsontwerpen voor de kruispunten met/rond de Scheveningseweg niet op tijd afgekomen, die worden in het najaar van 2015 gepresenteerd. Ons is beloofd dat we daarbij betrokken blijven.

Belangrijke punten voor de Wijkvereniging:

  • het kruispunt van de Scheveningseweg met de Teldersweg: doordat men er lastig linksaf kan vanaf de Scheveningseweg (komend van Scheveningen) is er meer sluipverkeer door de wijk
  • tweerichtingen fietspad langs de Teldersweg ook tussen Van Stolkweg en Van Oldenbarneveltlaan
  • oversteekbaarheid Teldersweg in de Scheveningse Bosjes

•    Tweerichtingen fietspad tussen de Ver Huellweg en Madurodam
•    Apart rechtsaflicht voor auto’s bij het kruispunt Van Stolkweg/Teldersweg,  zodat die langer groen kunnen krijgen
•    Meer ruimte voor fietsers bij het kruispunt Van Stolkweg/Teldersweg

 De wijkvereniging is vertegenwordigd door Gert Muller (en Caroline de Jong).

Voor het Van Stolkpark van belang:

  • de verbindingen tussen de twee helften van de Scheveningse Bosjes
  • het kruispunt van de Scheveningseweg:  komend van Scheveningen, mogelijkheid linksafbeweging van Scheveningseweg naar Teldersweg (voorkomt files, sluipverkeer, kruisen drukke fietsroute die rechtdoor gaat)
  • de uitgang/toegang van de wijk via Van Stolkweg en Ver Huellweg
  • de toegang van de wijk voor fietsers langs de Teldersweg vanaf het Statenkwartier: tweerichtingenfietspad tussen Van Oldenbarneveltlaan en Van Stolkweg (het stuk tussen Van Stolkweg en Madurodam is al tweerichtingenverkeer)