Madurodam wil uitbreiden

Madurodam

De directeur van Madurodam, Joris van Dijk schreef ons: “Sinds mijn aanstelling in 2010 ben ik met de gemeente in gesprek over de toekomst van Madurodam. Na onze verbouwing van 2011/2012 oriënteren we ons op de periode 2016-2020. Ons uitgangspunt is dat we de toekomst in onderlinge samenspraak willen vormgeven. Ik wil in het najaar ook graag met jullie nader in gesprek over de toekomst.Wederzijdse belangen, wensen en verwachtingen moeten we met elkaar delen.”

De wijkvereniging heeft uitgangspunten opgesteld, zie bijlage.
Deze worden ondersteund door andere bewonersorganisaties en stadsbrede organisaties.
Het gaat erom de Scheveningse Bosjes te behouden.

De directeur is positief over de randvoorwaarden die de gemeente stelt.                                            
Madurodam is educatief en charitatief,  kinderen en buitenlanders leren wat over Nederland. Maar ook bijv. over democratie: Madurodam steunt Pro Demos om kinderen op een leuke manier daarover te leren in les-lokalen van Madurodam, met het programma ‘Democracity’.

          Volgens het College van BenW, is Madurodam is de grootste attractie van Den Haag. “De markt voor dagrecreatie is de laatste jaren echter zeer concurrerend en Madurodam geeft aan dat uitbreiding noodzakelijk is om een gezonde onderneming te blijven.” Het college staat hier positief tegenover en stuurde op 8 september een brief naar de raadscommissieleden.
Daarin staat onder andere:
“Het College acht in ieder geval de volgende randvoorwaarden van groot belang:
– Het groen in de omgeving moet groen blijven en er in kwaliteit niet op achteruit gaan
– Het groen moet openbaar toegankelijk blijven
– Parkeren en logistieke afwikkeling moeten zorgvuldig worden uitgewerkt
– Omwonenden en belanghebbenden zullen worden betrokken bij de uitwerking van de businesscase”.
(zie commissiebrief in bijlage)

De wijkvereniging zet zich, samen met andere bewonersorganisaties, al jaren in voor het behoud van de Scheveningse Bosjes, waar zoveel Scheveningers en Hagenaars van genieten. Het groen draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor internationale organisaties en bedrijven, voor hotels en toerisme!

Wilt u graag worden betrokken? Geef u op voor de groengroep bij