Overleg over crossbaan, 2008

Wijkvereniging

Overleg crossbaan Haringkade/Prof.P.S. Gerbrandyweg op 11 maart 2008
Aanwezig namens de gebruikers: Sjors de Geus, Boudewijn Knuistingh Neven
Aanwezig namens wijkoverleg Van Stolkpark: Pepijn van Aken, Mevrouw GroossAanwezig
namens gemeente Den Haag: Rens Groot, Leen Hofland en Fanja Rekkers
Rens heet iedereen welkom en licht kort het doel van deze vergadering toe.

Tijdens het vorige overleg over de (aanleg van de) crossbaan is afgesproken dat er na een periode van een half jaar een evaluatie plaats zou vinden met het wijkoverleg en de gebruikers van de crossbaan.

Het wijkoverleg heeft enkele opmerkingen. De aanleg van de crossbaan is in hun ogen erg grootschalig aangepakt. Door de shovel is het groen beschadigd en zijn enkele open plekken ontstaan. Fanja geeft aan dat dit niet te vermijden was en dat de open plekken nog voor het einde van de maand worden beplant. Mevrouw Grooss geeft aan dat de oude, illegaal angelegde, crossbaan kleinschaliger was en beter in het groen paste.

De meningen in de buurt over de crossbaan zijn verdeeld; er maken ook kinderen uit het Van Stolkpark en omringende wijken gebruik van de crossbaan. Momenteel wordt weinig overlast ondervonden; er zijn op het stadsdeel slechts een paar klachten binnen gekomen.

Er wordt aangegeven dat het parcours één maal is gebruikt door een persoon met een radiografische bestuurbare auto, wat voor geluidsoverlast zorgde. Sjors geeft aan deze persoon zelf te hebben weggestuurd. Sjors en Boudewijn zetten zich zoveel mogelijk in voor een juist gebruik van het gebied en sturen zo nodig mensen weg.

Ook het Belvedèrebos wordt af en toe gebruikt door crossers; het betreft echter een andere groep gebruikers. Dit gebeurde bovendien al voordat de crossbaan aan de Haringkade was aangelegd.

Mevrouw Grooss vraagt zich af of de aanleg van de crossbaan in het bestemmingsplan past en of hiervoor geen vergunningen noodzakelijk waren. De aanleg past echter binnen het bestemmingplan; er zijn bovendien geen vergunningen noodzakelijk.

Pepijn geeft aan dat men zich wel zorgen maakt over de zomerperiode. Als de overlast te groot wordt, wat kan de wijkvereniging dan doen om te zorgen dat de crossbaan wordt opgeheven? Rens geeft aan dat we na de zomerperiode opnieuw zullen evalueren; hiervoor wordt meteen een afspraak gemaakt. Tevens wordt afgesproken dat Rens zal fungeren als contactpersoon in het geval van ernstige overlast. Sjors is ook bereikbaar voor vragen vanuit de buurt.

Sjors geeft aan dat de borden niet helemaal op de juiste plek staan; afgesproken wordt dat de crossers zelf één bord verplaatsen.

De crossbaan is nog niet helemaal af, er zal door de crossers handmatig nog grond worden verzet. Er wordt echter geen gebruik meer gemaakt van een shovel en er wordt geen extra grond meer aangeleverd.

De volgende bijeenkomst is gepland op 7 oktober om 16:30uur op het Stadsdeelkantoor.

Contactpersonen: Rens Groot/ Sjors de Geus

Van: Leo.Brand
Onderwerp: Bezwaar Wijkbestuur mountainbike parcours tussen Haringkade en Gerbrandyweg

Geachte heer Groot,

Het wijkbestuur Van Stolkpark is (in)formeel geinformeerd over de plannen c.q. voornemens voor de aanleg van een mountainbike parcours tussen de Haringkade en Gerbrandyweg, onderdeel uitmakend van het Van Stolkpark.

Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft het wijkbestuur, namens haar bewoners, hiertegen bezwaar gemaakt en verzoekt u vriendelijk deze plannen te stoppen.

Er is bij ons geen enkele bewoner uit het Van Stolkpark bekend, die bij de gemeente heeft verzocht om dit plan tot uitvoer te brengen, laat staan het feit dat de buurtbewoners geen extra overlast wensen in deze rustige buurt door bezoek van niet buurt bewoners.

Een soortgelijke ontwikkeling die heeft plaatsgevonden met de komst van een Skatebaan in de Archipelbuurt is niet gewenst.

Scheveningse Bosjes
* Door een gevarieerd aanbod zijn de Bosjes aantrekkelijker gemaakt voor recreatie. Skatebaan ‘de Kuil’ en nieuwe toestellen op de zandspeelplek bij de A.v.d. Spuyweg trekken veel bezoekers. Een goede controle door de gemeente en politie wat betreft overlast van ‘Baanbezoekers’ , evenals onderhoud van paden en groen blijft noodzakelijk.
Bosje van Repelaer

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk de plannen te staken en te confirmeren opdat wij de buurtbewoners kunnen geruststellen.

Vriendelijk dank voor uw medewerking en uw begrip in deze.

Leo Brand

www.vanstolkpark.nl