Reactie op Haagse Nota Mobiliteit

Algemeen

In bijlage de reactie van de Wijkvereniging Van Stolkpark op de Haagse Nota Mobiliteit. De Wijkvereniging heeft ook eenreactie gestuurd op het Milieu Effect Rapport (MER) met nagenoeg eenzelfde inhoud..