Uitbreiding Madurodam en vergroening Verhuellweg

Madurodam

De uitbreiding van Madurodam is op 6 juli besproken in de Gemeenteraad. Voor de link naar het raadsvoorstel en overige stukken zie onder. Het raadsvoorstel en een motie zijn aanvaard.
Zie ook onder de link naar de collegebrief over de vergroening van de Verhuellweg.
In de bijlagen de reactie van de wijkvereniging naar de vergadering van de Raadscommissie over Madurodam en over de vergroening van de Verhuellweg.

Stukken over uitbreiding Madurodam, klik op

Uitbreiding Madurodam 07-06-2017 Overige bestuurlijke stukken

RIS297156 bijlage 1 PUK Madurodam def Bijlage

RIS297156 bijlage 3 Economische Impact van Madurodam

De brief van Wethouder Revis, onder andere over vergroening van de Verhuellweg

Versterking van het Haagse groen 07-06-2017 Overige bestuurlijke stukken

RIS297155 Versterking van het Haagse groen hoofddocument

De HSP diende een motie in om de opgelegde compensatie op basis van de Natuurbeschermingswet én de compensatie van bomen conform de APV af te stemmen met de visie van de Denktank en geen onomkeerbare stappen te nemen voordat besluitvorming heeft plaatsgevonden. Deze motie is aangenomen.