Uitnodiging ALV / presentatie verduurzaming

Wijkvereniging

Beste buurtbewoners,

Maandagavond 7 november vindt om 19.30 uur de ALV van Wijkvereniging Van Stolkpark plaats. Locatie: VCL.

De wijkvereniging is verheugd dat zij na het officiĆ«le gedeelte (vanaf 20.15 uur) twee gastsprekers vanuit de afdeling Welstand en Monumentenzorg Den Haag, bereid hebben gevonden om het een en ander te vertellen over verduurzaming in onze wijk. Ilse Castermans is architect en werkt sinds 2019 in de welstand, Gerard Hoogerwaard werkt daar twee jaar en hij heeft sedert korte tijd het van Stolkpark als specifiek aandachtsgebied in zijn portefeuille.  

Zij geven een korte presentatie waarbij verschillende aspecten van verduurzaming (van huizen en monumenten) aan bod zullen komen. Er wordt voldoende tijd gereserveerd voor het stellen van vragen.  

Meer informatie over deze avond leest u in de agenda. 
Tevens zijn de concept notulen van de ALV van 13 oktober 2021 ook gepubliceerd.

We hopen veel wijkbewoners te mogen begroeten.

Bestuur Wijkvereniging Van Stolkpark