Verzoek afwijzen aanvraag

Wijkvereniging

Den Haag, 16 mei 2024

Verzoek afwijzen van een aanvraag voor bouwen in de Scheveningse Bosjes (kenmerk: VTH2024-04434)

Geacht College, geachte Raadsleden, geachte Wethouder,

Op 18 april is een aanvraag gepubliceerd voor bouwen in de Scheveningse Bosjes (het Belvedèreduin). Kenmerk: VTH2024-04434 Het betreft het bouwen van een ondergrondse aanbouw bij de bunker in het Van Stolkpark tussen de Belvedèreweg en de Duinweg. Het doel is om deze bunker geschikt te maken voor permanente toegankelijkheid en bijeenkomsten.  

Als bewonersvereniging van het Van Stolkpark verzoeken wij het Gemeentebestuur hartgrondig om deze aanvraag af te wijzen. Eenmaal per jaar de bunker openstellen, zoals nu het geval is, is prima maar het plaatsen van ondergrondse containers om de locatie permanent toegankelijk te maken is niet acceptabel. 

Wij lichten onze redenen hieronder toe. 

  1. Bewoners zijn er niet blij mee

Wij hebben de stichting Atlantikwall Museum Den Haag gelegenheid geboden om hun plannen te presenteren tijdens onze ALV op 8 november 2023. Deze presentatie leidde tot louter afwijzende reacties bij de bewoners. Wij vinden het storend dat de suggestie wordt gewekt dat onze bewoners en onze voorzitter medestander zijn van permanente openstelling – het tegendeel is het geval. De bunkerclub lijkt niet de beseffen dat het aanzicht van bunkers niet door iedereen als aangenaam wordt ervaren. De betreffende plek wordt nu dagelijks veelvuldig gebruikt door wandelaars, als speelplek en als hondenlosloopgebied.

  1. Geen meerwaarde of noodzaak

Op dit moment zijn er drie bunkers in de Nieuwe Scheveningse Bosjes opengesteld van maart tot oktober. Deze bunkers kunnen elke zondag worden bezocht en door de week worden scholen rondgeleid. Het museum heeft aangegeven dat het aantal scholen dat een excursie boekt min of meer stabiel is of zelfs wat afneemt en de groepsgrootte op dit moment goed in de bestaande twee grote bunkers en direct omgeving kan worden ontvangen. Op korte afstand zijn er het Oranjehotel in Scheveningen, het Engelandvaardersmuseum in Noordwijk en het Atlantikwallmuseum in Hoek van Holland. 

Van de drie extra te openen bunkers is er één identiek aan een reeds geopende bunker. De twee andere bunkers zijn niet geschikt voor groepen en zouden alleen worden opengesteld voor specialisten.

Het permanent openstellen van de bunkers op het Belvedèreduin biedt dus nauwelijks publieke educatieve meerwaarde- de enige meerwaarde is voor de bunkerclub zelf. 

  1. In strijd met verordening en schadelijk voor het gebied

De bouw is in strijd met de geldende beheer verordening en de waarden van het Rijks beschermd Stadsgezicht. De Scheveningse Bosjes incl. het Belvedèreduin maken deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en zijn volgens de beheer verordening bestemd als ecologische verbindingszone, natuurgebied, wandelpark, en dagrecreatief medegebruik dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming zoals wandelen, fietsen, en dergelijke. Een voorstel voor bouwen betreft een essentiële afwijking van het bedoelde gebruik van het plangebied. In de aanwijzing tot Rijks beschermd Stadsgezicht worden de bunkers niet genoemd.   

De Rechtbank Den Haag heeft op 16 februari 2018 een besluit vernietigd over een voorstel voor een soortgelijke bouw in de Nieuwe Scheveningse Bosjes.

Op dit moment wordt al te veel aan de uitgangspunten van de beheer verordening getornd. Zo is er de crossbaan, die in de nieuwe beheer verordening niet mogelijk zou moeten zijn maar desondanks door de gemeente wordt ondersteund. Ondanks klachten en frustraties van omwonenden over overlast en de steeds verder uitdijende baan blijkt het in praktijk moeilijk om met de gemeente tot een beheersbare situatie te komen. Het overlaten van beheer aan vrijwilligers blijkt niet effectief om de zorgplicht voor de natuur te waarborgen. Van een opengestelde bunker in handen van een vereniging is niet veel beters te verwachten – wij verwachten dat ook dit extra overlast aantrekt die noch door de gemeente, noch door de bunkerclub voorkomen kan worden. Ook de nieuwe uitbreiding van Madurodam heeft een impact op de eerdergenoemde Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Verdere aantasting van het gebied moet nu echt een halt worden toegeroepen. 

Concluderend zijn er voldoende gronden voor het gemeentebestuur deze aanvraag af te wijzen: de bouw is in strijd met de beheer verordening en het Rijks beschermd Stadsgezicht, de zorgplicht voor de natuur en het gemeentebeleid. Bovendien is er geen doorslaggevend belang of noodzaak het voorstel voor de bouw te accepteren, want er zijn voldoende alternatieven in de nabijheid. Wij verzoeken u dan ook in het belang van de natuur en het natuurgenot van de wandelaars dit verzoek af te wijzen.

Met vriendelijke groet,

Gert Muller

Voorzitter Wijkvereniging Van Stolkpark