WhatsApp buurtpreventie

Wijkvereniging

Tijdens de laatste ALV stelde Chantal van Hellenberg Hubar de vraag of er een Whatsapp groep opgericht kon worden met het doel de veiligheid in de buurt te verhogen. Zij heeft dit initiatief samen met de wijkvereniging uitgewerkt en inmiddels is de buurtpreventie Whatsapp in de lucht.  Uitgangspunt is dat we met onze wijkbewoners verdachte situaties of personen in de wijk signaleren en in deze groep melden. Zo kan snel in grote lijnen de hele wijk op de hoogte worden gebracht en centraal bekeken worden of er actie dient te worden ondernomen via bijvoorbeeld de politie. Hierbij is een aantal contactpersonen opgenomen in de groep die per straatdeel een eigen communicatielijn gaan opzetten. Als bij de WhatsApp groep betrokken wilt worden, stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar  , die wordt dan gedeeld met de contactpersoon in uw straat. Vragen over de Whatsapp groep kunt u via stellen of u kunt contact opnemen met een van onze bestuursleden.