Het van Stolkpark is een wijk in het stadsdeel Scheveningen. In 1974 is de wijkvereniging “Van Stolkpark” opgericht. De wijkvereniging zet zich in voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat in de wijk.
Met deze website, een eigen wijkblad en nieuwsbrieven worden de bewoners op de hoogte gehouden.

Het laatste nieuws

Vooraankondiging ALV

Vooraankondiging ALV

Op 8 november 2023 zal in het VCL de ALV plaatsvinden. We hopen dat u aanwezig zult zijn. Zodra meer informatie bekend is zal dit op de website geplaatst worden. Bestuur...

read more
Wijziging PMD inzameling

Wijziging PMD inzameling

De gemeente wil onderstaande informatie met de wijkbewoners delen. Van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) kunnen nieuwe producten gemaakt worden....

read more
Stadmakersfestival

Stadmakersfestival

Beste Stadmaker,Graag nodigen wij je uit voor het Stadmakersfestival, dat op 29 september aanstaande plaatsvindt van 14:00 tot en met 23:00 uur op verschillende locatie...

read more

De Wijkvereniging ‘Van Stolkpark” zet zich in voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat in de wijk.
Dit houdt onder andere in:

  • beïnvloeding van gemeentelijke besluitvorming;
  • werken aan het herstel van de woonfunctie in de wijk;
  • aandacht voor beheer en onderhoud van het groen;
  • acties gericht op het schoonhouden en de veiligheid van de wijk.

Het wijkblad, nieuwsbrieven en deze website verzorgen de informatie.
Als u nog geen begunstiger bent van de Stichting Vrienden van het Van Stolkpark is het nu tijd u aan te melden.

U kunt dit doen door uw bijdrage (graag €20,– per kalenderjaar) over te maken naar:
IBAN: NL86INGB0002887132,
t.n.v. de Stichting Vrienden van het Van Stolkpark te Scheveningen.