Ambitiedocument Internationaal Park

Groen in de wijk

Tot en met 17 januari 2016 kon er door omwonenden en belangstellenden worden gereageerd op het ambitiedocument Internationaal Park dat in opdracht van de gemeente was opgesteld. De gemeente is nu bezig met het verwerken van de vele reacties (naar schatting ca. 5000) die zijn binnengekomen. De reacties worden gebruikt om een definitief ambitiedocument en raadsvoorstel te maken. Naar verwachting zal het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad deze in het 2e kwartaal van dit jaar vaststellen.

Daarbij wordt van de consultatie een uitgebreid verslag gemaakt waarin ook de antwoorden van de gemeente op de reacties staan.
Het was goed te zien dat de betrokkenheid van onze wijkgenoten hoog was, zowel in reacties (negatief en positief) naar de gemeente alsook in aanwezigheid bij de demonstratie.