Schoonmaken bos

Schoonmaken bos

Een groepje enthousiaste buurtbewoners zet zich elk seizoen in om het Scheveningse bos tussen de Kanaalweg, Teldersweg, Van Stolkweg en de Scheveningseweg te ontdoen van niet-natuurlijke spullen zoals papier, glas, plastic, karton, blikjes, ijzer, e.d. De regelmatige...
Rondgang Scheveningse Bosjes 3 juni

Rondgang Scheveningse Bosjes 3 juni

Periodiek worden er in (alle) delen van de Scheveningse Bosjes boswerkzaamheden uitgevoerd. Dit najaar is o.a. het perceel tussen de Scheveningseweg en de Van Stolkweg aan de beurt. Zoals u heeft kunnen zien op de Belvedère en in de andere delen van de Scheveningse...
Verbinden voor behoud natuur in de stad

Verbinden voor behoud natuur in de stad

Ecologische verbindingen zijn essentieel voor het behoud van natuur in de stad.Een eerste vereiste is natuurlijk het behoud van het groen dat van belang is om die verbindingen duurzaam in stand te houden. Gelukkig staat dit in het groene gemeentebeleid.In de artikelen...
Collegevoorstel Scheveningse Bosjes

Collegevoorstel Scheveningse Bosjes

De Gemeenteraad besloot op 15 juli het collegevoorstel voor de Scheveningse Bosjes wat te veranderen. Anders dan staat in de laatste Koerier, wordt het beschikbare geld gebruikt voor meubels en paden in de Scheveningse Bosjes en een toilet op de speelplaats aan de Ary...
Brief aan wethouder Revis

Brief aan wethouder Revis

Inspreekteksten van 16 november in de commissie Leefomgeving en 23 november raadsvergadering visie Denktank Scheveningse Bosjes en  Westbroekpark. Tevens een brief die aan wethouder Revis is gestuurd door een aantal wijkverenigingen betreffende participatie bij...