Collegevoorstel Scheveningse Bosjes

Groen in de wijk

De Gemeenteraad besloot op 15 juli het collegevoorstel voor de Scheveningse Bosjes wat te veranderen. Anders dan staat in de laatste Koerier, wordt het beschikbare geld gebruikt voor meubels en paden in de Scheveningse Bosjes en een toilet op de speelplaats aan de Ary van der Spuyweg. De vergroening van de Ver Huellweg komt later. Dat wordt betrokken bij het onderzoek naar de uitbreiding van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur.

De Raad vroeg ook aan het College -naast de digitale- een beheerplatform in te stellen voor Westbroekpark en Scheveningse Bosjes. Die belangrijke ontwikkelingen in het gebied bespreekt en bewaakt. Zoals voorgesteld in de Visie op de Scheveningse Bosjes, met gemeente, gebruikers, omwonenden- en belangenorganisaties.

Meer informatie zie https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/854359/Raad%20digitale%20besluitvorming%2015-07-2021