Gebiedsvisie Internationale Zone

Algemeen

De deelnemers van de studiesessies over het Duurzaam park voor de Vrede werden uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst, ditmaal voor de presentatie van de Gebiedsvisie Internationale Zone.De gebiedsvisie is echter nog niet af.

Wel kregen wij een presentatie mee, zie scan in bijlage.

De stukken waren niet gereed voor de laatste collegevergadering van 16 juli.  De gemeente schrijft: Door het zomerreces en de voorafgaande interne procedure zijn wij voornemens later naar het college te gaan.

Indien het college goedkeuring geeft op de ingezonden stukken, zal in dezelfde week nog een uitnodiging worden gestuurd voor de brede inloop.

De gemeente heeft beloofd dat de betrokken organisaties tijdig worden geïnformeerd over hoe men kan reageren en wanneer deze bijeenkomst gaat plaatsvinden. Dan wordt het vastgesteld door de gemeenteraad.

Vanwege de recessie leidt de eerder vastgestelde Nota van Uitgangspunten Internationale Zone niet tot een Masterplan maar tot een gebiedsvisie. Dit is op hoofdlijnen, er zijn geen concrete projecten. Het schept een kader.

In de bijlagen: de scan van de presentaties, een informele samenvatting van de bijeenkomst door een van de deelnemers,
en de mail die de wijkvereniging 22 juli schreef naar aanleiding van de bijeenkomst.