Raad nam besluit over verkenning Internationale Ring

Algemeen

Op 18 september werden de uitkomsten van de verkenning Internationale Ring-West en voorstel gewijzigde terminologie hoofdwegenstructuur van Den Haag besproken door de Commissie Leefomgeving. De inspraak voor onze wijk staat in de bijlage. De volgende dag al werd het als hamerstuk door de Raad aangenomen.

De gemeente heeft een aantal stukken gepubliceerd over de verkenning van de Internationale Ring-West (zie links hieronder).

De term “Internationale Ring” wordt niet meer gebruikt, maar de namen van de onderdelen. Het gaat om de Noordwestelijke Hoofdroute (Van Madurodam naar Loosduinen)  en de Zuidelijke Randweg  (van Loosduinen naar de A4). 
Het eerste stuk bestaat uit de prof. B.M. Teldersweg, gaat door de Scheveningse Bosjes, over het kruispunt met de Ver Huellweg, met de Van Stolkweg en met de Scheveningseweg.

Onze wijkbewoner Koos Zeper heeft zich met name ingezet voor ondertunneling van de Noordwestelijke Hoofdroute. De gemeente heeft echter prioriteit gegeven aan andere projecten.

Voor het Van Stolkpark is van belang:

  • de verbindingen tussen de twee helften van de Scheveningse Bosjes
  • de uitgang/toegang van de wijk via Van Stolkweg en Ver Huellweg
  • het kruispunt van de Schevenigseweg: doordat men er lastig linksaf kan van de  Scheveningseweg (komend van Scheveningen) is er meer sluipverkeer door de wijk
  • de toegang voor fietsers langs de Teldersweg vanaf het Statenkwartier

Zie ook de reactie van het Platform NW Hoofdroute in bijlage.

De links naar documenten van de gemeente staan onderaan.

Zie ook artikel in Nieuwsbrief van september 2013:

Internationale Ring is niet meer

Op 18 september bespreekt de Raadscommissie de plannen voor de Internationale Ring, maar de naam Internationale Ring is geschrapt!
Voor de wegen van Madurodam naar Loosduinen wordt de term Noord Westelijke Hoofdroute gebruikt.

Op de Hoofdroute wordt een toename van het verkeer van 32% tussen 2003 en 2020 berekend. Daardoor ontstaat geluidsoverlast en luchtvervuiling: de NOx waarden zitten op een aantal plekken dicht tegen de norm aan. Er treedt congestie op, vooral bij de kruispunten. Er stoppen bussen op de rijbaan en er zijn niet overal vrij liggende fietspaden. De oversteekbaarheid van de weg is slecht en het capaciteitstekort leidt tot sluipverkeer.

Er komen geen tunnels, zoals door de wijkorganisaties verenigd in het Platform voor de route was voorgesteld. De problematiek hier wordt gezien als een “lokale zaak” en daarom komt er geen subsidie van het Rijk.

Op de NW hoofdroute is gekozen voor “knelpunten-oplossingen”. Zwaarbelaste kruisingen zoals bij de Johan de Wittlaan/ Scheveningseweg worden “geoptimaliseerd”. De oversteek van de Teldersweg is echter overgeslagen in de “groslijst knelpunten”. Dit is juist het drukste deel, met rond de 34.000 motorvoertuigen per etmaal! Mogelijke knelpuntoplossingen die worden genoemd: verbeteren/toevoegen fietsvoorzieningen, verbeteren oversteekbaarheid, optimaliseren van verkeers-lichtenregelingen, verbetering/ verandering van de rijstrookindeling en toepassen van stil asfalt.
Er “verdwijnen enkele kleine aansluitingen” naar de woonwijken. Welke?
Zes alternatieven zijn onderzocht: een Knelpunten- aanpak, een maaiveldligging (2×2 rijstroken) over de sportvelden of ter plaatse van de Haagse Beek, twee tunnelalternatieven (drie korte tunnels of twee langere tunnels) en een duplextunnel.
Volgens wijkbewoner Koos Zeper (met heel veel technische kennis over mogelijke oplossingen), is door de Gemeente een “Maatschappelijke Kosten Baten Analyse” uitgevoerd, die nergens in de stukken is te vinden. Volgens hem is er blijkbaar geen geld om tot een voor de bewoners aanvaardbare oplossing te komen voor de Noord Westelijke Hoofdroute.