Wijziging PMD inzameling

Duurzaamheid

De gemeente wil onderstaande informatie met de wijkbewoners delen.

Van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Vanaf september 2023 haalt de gemeente PMD op een andere manier op (inzamelen). In de meeste wijken hoeven bewoners PMD dan niet meer apart aan te bieden. U mag plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken dan in de vuilniszak bij het restafval doen. De afvalverwerker haalt de PMD op een later moment uit het restafval. Dit levert meer gerecycled PMD op.

In stadsdeel Scheveningen worden de containers in de laatste week van september weggehaald of krijgen deze een nieuwe functie als containers voor papier of restafval. 2 weken eerder krijgen alle containers een sticker. Hierop staat dat de container binnenkort niet meer voor PMD zijn. Wanneer de container is aangepast, staat op de container wat daarin mag.

Uitzonderingen
– In Duttendel, (een deel van) Belgisch Park en Westbroekpark verandert er niets. In deze wijken wordt PMD aan huis opgehaald
– De PMD-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan.

Direct omwonenden van de PMD-containers die weggaan of een andere functie krijgen ontvangen bijgevoegde brief. Meer informatie over PMD vindt u op www.denhaag.nl/pmd (onder Scheveningen).

Bij vragen over dit project kunt u een e-mail sturen naar  of bellen naar 14070.