Energiecoach

Energiecoach

Krijg gratis advies van een Haagse energiecoach In Den Haag heb je bijna 150 energiecoaches. Dit zijn bewoners die als vrijwilliger andere mensen helpen om energie te besparen. Waarom een gesprek met een energiecoach? Een energiecoach heeft geen winstoogmerk of...
Wijziging PMD inzameling

Wijziging PMD inzameling

De gemeente wil onderstaande informatie met de wijkbewoners delen. Van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Vanaf september 2023 haalt de gemeente PMD op een andere manier op (inzamelen). In de meeste...
Presentatie verduurzaming VSP

Presentatie verduurzaming VSP

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is door vertegenwoordigers van de afdeling monumentenzorg van de gemeente Den Haag een presentatie gegeven met een toelichting op de ‘Zonnewijzer’ en over duurzaamheidsaspecten bij monumenten. Die presentatie...
Wijziging PMD inzameling

Informatie warmtetransitie

Op 28 september was een wijkbijeenkomst georganiseerd over de warmtetransitie door de gemeente en de wijkverenigingen Duttendel Wittebrug, Archipel & Willemspark, Buurtschap 2005 en Van Stolkpark. Het tijdstip van bezorging van de uitnodiging binnen onze wijk (per...
Energie uit de wijk challenge

Energie uit de wijk challenge

Wat is de Energie uit de Wijk Challenge? De gemeente stelt €500.000 beschikbaar voor bewonersgroepen die zich met hun wijk, buurt of straat inzetten voor energiebesparing of -opwekking van schone energie in hun wijk. De winnaars krijgen passende ondersteuning bij...
Webinar winst uit je woning

Webinar winst uit je woning

Het initiatief van de gemeente Den Haag en Winstuitjewoning, om collectief verduurzamingsvoorzieningen in te kopen loopt nog tot eind juni. Dit is interessant voor iedereen die erover denkt zijn huis te isoleren of andere energiebesparende maatregelen wil nemen. Heeft...