Zienswijzen Internationaal Park

Groen in de wijk

In de bijlagen de zienswijzen van Wijkvereniging Van Stolkpark en enkele betrokken organisaties.

De zienswijzen worden aan het College van B&W t.a.v. mevrouw Dijkstra, de raadsleden en de voorzitters van de politieke partijen gestuurd.