Parkeren Scheveningen

Parkeren Scheveningen

Om te zorgen dat de verkeershinder in de zomer en andere overlast in Scheveningen verder wordt teruggebracht, gelden er tijdelijke parkeermaatregelen van 1 juni tot 1 oktober 2022. De belangrijkste tijdelijke parkeermaatregelen Scheveningen 2022 zijn: Vanaf 1 juni tot...
Schoonmaken bos

Schoonmaken bos

Een groepje enthousiaste buurtbewoners zet zich elk seizoen in om het Scheveningse bos tussen de Kanaalweg, Teldersweg, Van Stolkweg en de Scheveningseweg te ontdoen van niet-natuurlijke spullen zoals papier, glas, plastic, karton, blikjes, ijzer, e.d. De regelmatige...
Verbinden voor behoud natuur in de stad

Verbinden voor behoud natuur in de stad

Ecologische verbindingen zijn essentieel voor het behoud van natuur in de stad.Een eerste vereiste is natuurlijk het behoud van het groen dat van belang is om die verbindingen duurzaam in stand te houden. Gelukkig staat dit in het groene gemeentebeleid.In de artikelen...
Energie uit de wijk challenge

Energie uit de wijk challenge

Wat is de Energie uit de Wijk Challenge? De gemeente stelt €500.000 beschikbaar voor bewonersgroepen die zich met hun wijk, buurt of straat inzetten voor energiebesparing of -opwekking van schone energie in hun wijk. De winnaars krijgen passende ondersteuning bij...
Collegevoorstel Scheveningse Bosjes

Collegevoorstel Scheveningse Bosjes

De Gemeenteraad besloot op 15 juli het collegevoorstel voor de Scheveningse Bosjes wat te veranderen. Anders dan staat in de laatste Koerier, wordt het beschikbare geld gebruikt voor meubels en paden in de Scheveningse Bosjes en een toilet op de speelplaats aan de Ary...