Reactie op eerste Ontwerp-beheersverordening Van Stolkpark – Scheveningse Bosjes

Groen in de wijk

De beheersverordening Van Stolkpark – Scheveningse Bosjes lag ter inzage tot 14 juli 2011. De reactie die door het bestuur van de Wijkvereniging is gestuurd naar BenW vindt u in de bijlage.Met veel dank aan de bewoners die ons hierbij geholpen hebben.