G.L. Hondius, ‘Het Van Stolkpark. De geschiedenis van een ‘Rotterdams’ buurtje tussen Scheveningen en Den Haag.’ In: Jaarboek Die Haghe 1970, 17-41.

A.E.M. Landheer-Roelants, m.m.v. Ton Landheer, ‘Romantisch buiten wonen in de stad. 125 jaar Van Stolkpark’. Matrijs, Utrecht 1999. (zie errata hieronder)

A.Wagner,’Enkele negentiende eeuwse schilders in en om het Van Stolkpark’, in Die Haghe Jaarboek 1982

A.E.M. Landheer-Roelants, ‘Het Van Stolkpark in oude ansichten.’  De Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1983.

C. Gout, ‘Van Stolkpark. Verboden gebied’. Valerius Pers, Den Haag 2004

 

O(nder andere o)ver enkele huizen en bomen in de wijk:

C. Gout, ‘De muziek van het huis.’ Tweede gedichtenbundel. In de Knipscheer, Haarlem 2012

P. van Dam ‘Haagse bouwmeesters in de 19e eeuw’ “Dien deftige stijl die imponeert: neorenaissance in Den Haag” over Architect Herman Wesstra Jr (1843-1911) en zijn creaties. De Nieuwe Haagsche, Den Haag 2013

A.Wagtberg Hansen & A. Kroon ‘Sporen van Smaragd. Indisch erfgoed in Den Haag, 1853-1945.’ De Nieuwe Haagsche, Den Haag 2013

P. van Mourik en G. van der Veen ‘Langs Haagse Bomen’. Eburon, Delft 2013


Archeologie van Scheveningseweg/ Den Haag, waaronder ook in en om Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes

J. A. Waasdorp ‘Van Romeinse soldaten en Cananefaten. Gebruiksvoorwerpen van de Scheveningseweg.’ Gemeente Den Haag

A. de Hingh & E. van Ginkel ‘De Archeologie van Den Haag’. Matrijs, Utrecht 2009


Geschiedenis van Scheveningen

Doorn, M. van & Stal, K. ‘Geschiedenis van Scheveningen. Deel 1. Vroegste tijd tot 1875.’ Walburg Pers. p13-36 over archeologie, middeleeuwen, p185-6 over Scheveningse Bosjes en Van Stolkpark.


Errata Romantisch buiten wonen in de stad.

Helaas is het boek- waar alles in staat over de geschiedenis van het Van Stolkpark- uitverkocht!

Het is zeer lezenswaardig en compleet, toch wezen lezers ons op een enkel klein foutje, waarvan hierbij een lijstje:

p72  “Villa Bregitta ” moet zijn “Villa Brigitta”.

p135-136 Volgens een zegsman van de organisatie is het Tribunaal sinds 1982 aan de Parkweg gevestigd, niet 1987.

p195 “Villa Paulina” moet zijn “Villa Pauline”
Inderdaad wordt in Haags gemeenteverslagen de villa zo genoemd, doch het moet zijn Pauline naar de Engelse voornaam van de echtgenote van reder Daniel Kuijk als een van de eigenaren. Het bewijs daarvan is dat in een advertentie een kamermeisje werd gevraagd zich te melden bij villa Pauline.