25 JAAR ACTIEVOEREN – EEN PERSOONLIJK RELAAS
De bewogen geschiedenis van de eerste 25 jaar van de Wijkvereniging, geschreven door Ton Landheer, en met dank overgenomen uit het boek van Anneke Landheer, Romantisch buiten wonen in de stad, 125 jaar Van Stolkpark.

© 1999 A.E.M. Landheer-Roelants, p/a Stichting Matrijs, Utrecht.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.