Scholen in het van Stolkpark

Illustraties bij het artikel van Anneke Landheer

klik op de foto om te vergroten

Duinweg 20-22

De door Jacob Mackenzie in 1894 gebouwde handelsschool aan de Duinweg, bestaande uit een schoolgebouw en een directeurswoning. Na de sluiting als school werd er een sanatorium gevestigd. Tussen 1921 en 1938 werd het gebouw geëxploiteerd als Grande Pension Villa des Roses. (Collectie HGA).

klik op de foto om te vergroten
In 1890 was het mogelijk vanaf de Belvedère een goede blik op het Van Stolkpark te krijgen. Vooraan loopt de nog onbebouwde Duinweg . Op de hoek van de Duinweg en Parkweg staat al sinds 1883 Villa Catherina, en aan de overzijde van het dichtbegroeide plein (nu Thomas van Stolkplein) het gebouw van Panorama, waar op dat moment de jongedameskostschool van mejuffrouw Van Reijn Snouck is gevestigd. Nog zichtbaar achter het plein de bij villa Catherina behorende vogel- en plantentuin, anno 2011 geheel in gebruik bij het  VCL. (Collectie HGA)
klik op de foto om te vergroten

Het gebouwtje van de zwemschool omstreeks 1843. Midden de berging voor de boot van de zweminstructeur, ter weerszijden daarvan kleedhokjes. (Uit: Crefcoeur en Van Pesch,150 jaar Belgisch Park).

klik op de foto om te vergroten

In Villa Nieuw Panorama, Parkweg 15, huisde van 1886 tot 1906 de ‘Franse’ school van mejuffrouw Van Reijn Snouck. Fotograaf W.F. Vinkenbos uit de De Riemerstraat werd uitgenodigd om in foto’s het schoolleven vast te leggen. (Familiearchief Van Andringa de Kempenaer, Ryksargyf Leeuwarden).

klik op de foto om te vergroten

Luzac college
In het schooljaar 2017-2018 verhuisd na vele jaren het Luzac college uit de Parkweg 9.

 

klik op de foto om te vergroten

Villa Orania. Dit Rijksmonument uit 1903 werd in 1931 na een kleine verbouwing in gebruik genomen door het VCL. In 1934 werd de bouwvergunning verleend voor de eerste uitbreiding met aula/gymzaal en een aantal lokalen waarna nog vele uitbreidingen en verbouwingen volgden. Bij de sloop in 2016 bleef alleen het oude schoolgebouw Villa Orania staan en ontstond er een nieuwbouw met een transparante verbinding met de villa.

VCL luchtfoto 2011