Ambitiedocument Internationaal Park

Ambitiedocument Internationaal Park

Tot en met 17 januari 2016 kon er door omwonenden en belangstellenden worden gereageerd op het ambitiedocument Internationaal Park dat in opdracht van de gemeente was opgesteld. De gemeente is nu bezig met het verwerken van de vele reacties (naar schatting ca. 5000)...
Ambitiedocument Internationaal Park

Zienswijzen Internationaal Park

In de bijlagen de zienswijzen van Wijkvereniging Van Stolkpark en enkele betrokken organisaties. De zienswijzen worden aan het College van B&W t.a.v. mevrouw Dijkstra, de raadsleden en de voorzitters van de politieke partijen gestuurd.
Ambitiedocument Internationaal Park

Internationaal Park

In december ontving het bestuur een e-mail dat een groep bezorgde bezoekers van de bossen en parken die binnen de gemeentelijke plannen voor het Internationale Park vallen een actiegroep is gestart. De wensen van deze actiegroep zijn: a)    Geen aantasting van huidige...
Dennen Belvédèreduin

Dennen Belvédèreduin

Jan den Ouden van de Universiteit Wageningen schreef op verzoek van de gemeente een concept-Beheerparagraaf voor het Belvédèreduin dat eind 2011 werd besproken met bewoners en AVN. In de bijlagen:•    het kaartje dat Maarten Fischer maakte van de aangekruiste dennen...