Zienswijzen Internationaal Park

Zienswijzen Internationaal Park

In de bijlagen de zienswijzen van Wijkvereniging Van Stolkpark en enkele betrokken organisaties. De zienswijzen worden aan het College van B&W t.a.v. mevrouw Dijkstra, de raadsleden en de voorzitters van de politieke partijen gestuurd.
Zienswijzen Internationaal Park

Internationaal Park

In december ontving het bestuur een e-mail dat een groep bezorgde bezoekers van de bossen en parken die binnen de gemeentelijke plannen voor het Internationale Park vallen een actiegroep is gestart. De wensen van deze actiegroep zijn: a)    Geen aantasting van huidige...
Dennen Belvédèreduin

Dennen Belvédèreduin

Jan den Ouden van de Universiteit Wageningen schreef op verzoek van de gemeente een concept-Beheerparagraaf voor het Belvédèreduin dat eind 2011 werd besproken met bewoners en AVN. In de bijlagen:•    het kaartje dat Maarten Fischer maakte van de aangekruiste dennen...