Bericht bondsbestuur VCL

Bericht bondsbestuur VCL

Beste bewoner, Wij zijn het bondsbestuur van het VCL en wij organiseren op vrijdag 14 juni ons schoolfeest.Dit feest zal (bij droog weer) plaatsvinden op het schoolplein. Het feest duurt van 14.00 tot16.30 uur.Omdat het feest tot geluid(soverlast) zal leiden wilden...
Zomerfeest

Verzoek afwijzen aanvraag

Den Haag, 16 mei 2024 Verzoek afwijzen van een aanvraag voor bouwen in de Scheveningse Bosjes (kenmerk: VTH2024-04434) Geacht College, geachte Raadsleden, geachte Wethouder, Op 18 april is een aanvraag gepubliceerd voor bouwen in de Scheveningse Bosjes (het...
Prijsvraag voor 50 jaar wijkvereniging

Prijsvraag voor 50 jaar wijkvereniging

Beste medebewoners van de wijk Van Stolkpark. Dit jaar bestaat onze wijkvereniging 50 jaar! Opgericht op 18 maart 1974 om een halt toe te roepen aan de oprukkende kantoorpanden in de wijk, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een vereniging die de belangen van de wijk in...