Oude bestemmingsplan Van Stolkpark, in 2013 vervangen

Wijkvereniging

Hier staat de digitale versie van de voorschriften (regels) van het bestemmingsplan voor het Van Stolkpark dat gold tot 26 april 2013. Het is nu vervangen door de beheersverordening, die op die datum door de gemeenteraad is vastgesteld.

Voorts wat scans uit de Toelichting:

begin-p37
38-55
63-68
69-74
79-92

En een deel van de plankaart. Daarop is te zien dat elke straatboom is ingetekend! De wijkvereniging heeft de oude plankaart compleet.

Het complete plan is op te vragen in het informatiecentrum van de Gemeente, het Stadshuis aan het Spui.

De regels waren het meest belangrijk.


Interessant is ook de hoofddoelstelling van het bestemmingsplan:

handhaven en versterken van het unieke karakter als parkachtig woongebied.

Het oude bestemmingsplan Scheveningse Bosjes is tevens op te vragen in het informatiecentrum van de Gemeente, het Stadhuis aan het Spui.