Webinar winst uit je woning

Webinar winst uit je woning

Het initiatief van de gemeente Den Haag en Winstuitjewoning, om collectief verduurzamingsvoorzieningen in te kopen loopt nog tot eind juni. Dit is interessant voor iedereen die erover denkt zijn huis te isoleren of andere energiebesparende maatregelen wil nemen. Heeft...
Ontwerp bestemmingsplan Madurodam

Ontwerp bestemmingsplan Madurodam

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Madurodam ligt ter inzage tot 20 december 2018.Een ieder kan er op reageren. De Wijkvereniging Van Stolkpark zal dit ook doen, met name over het groene voorplein.  Bericht van de gemeente: Ontwerp Madurodam heeft in...
Brief aan wethouder Revis

Brief aan wethouder Revis

Inspreekteksten van 16 november in de commissie Leefomgeving en 23 november raadsvergadering visie Denktank Scheveningse Bosjes en  Westbroekpark. Tevens een brief die aan wethouder Revis is gestuurd door een aantal wijkverenigingen betreffende participatie bij...
Ontwerp bestemmingsplan Madurodam

Uitbreiding Madurodam en vergroening Verhuellweg

De uitbreiding van Madurodam is op 6 juli besproken in de Gemeenteraad. Voor de link naar het raadsvoorstel en overige stukken zie onder. Het raadsvoorstel en een motie zijn aanvaard.Zie ook onder de link naar de collegebrief over de vergroening van de Verhuellweg.In...
Ontwerp bestemmingsplan Madurodam

Bijeenkomst Madurodam. Brief aan Wethouder

Zondag 27 november 2016 organiseerde Madurodam een informatiebijeenkomst om bewoners en belanghebbenden te informeren over de kaders waarbinnen het park haar toekomstplannen verder wil uitwerken. De wijkvereniging stuurde een bezorgde brief naar de Wethouder over de...