Wijkvereniging

Nieuwe boeken

Nieuwe boeken

Er zijn recent nieuwe boeken verschenen waar het Van Stolkpark in voor komt. Zo is er deel 1, in de serie ‘Haagse bouwmeesters in de 19e eeuw’ van Peter van Dam: “Dien deftige stijl die imponeert: neorenaissance in Den Haag” over Architect Herman Wesstra Jr...

read more
Overleg over crossbaan, 2008

Overleg over crossbaan, 2008

Overleg crossbaan Haringkade/Prof.P.S. Gerbrandyweg op 11 maart 2008Aanwezig namens de gebruikers: Sjors de Geus, Boudewijn Knuistingh NevenAanwezig namens wijkoverleg Van Stolkpark: Pepijn van Aken, Mevrouw GroossAanwezignamens gemeente Den Haag: Rens Groot, Leen...

read more

Algemeen

Word burgerhulpverlener en red levens

Word burgerhulpverlener en red levens

Onze wijkgenoot Floris Italianer (directeur van de Hartstichting) is aangemeld als burgerhulpverlener. Hij wordt, via het burgeroproepsysteem van de meldkamer 112, opgeroepen als er in zijn buurt (onze wijk) noodzaak is om iemand te reanimeren. Een aantal weken...

read more
Voortgangsbericht Internationale Zone

Voortgangsbericht Internationale Zone

Het Van Stolkpark ligt in de Internationale zone. In dit voortgangsvericht schrijft de wethouder over de stand van zaken bij diverse projecten.Een samenvatting van de punten die voor de wijk van belang zijn: De parken van de binnenduinrand, de statige woonwijken en...

read more
Denktank knelpunten Noord Westelijke  Hoofdroute

Denktank knelpunten Noord Westelijke Hoofdroute

Een denktank heeft een advies uitgebracht aan de gemeente over knelpunten op de Noord Westelijke Hoofdroute (= weg van Madurodam naar Loosduinen). Het participatie proces verliep op een plezierige manier. De gemeente maakte een aantal schetsontwerpen voor...

read more
Gebiedsvisie Internationale Zone

Gebiedsvisie Internationale Zone

Ben W heeft de concept Gebiedsvisie Internationale Zone  t.b.v. consultatie gegeven tot 13 januari. Het Van Stolkpark en de Scheveningse Bosjes liggen in de Internationale Zone. De wijkvereniging heeft een reactie geschreven, zie bijlage. De gemeente heeft...

read more
Ben W besluit over Gebiedsvisie Internationale Zone

Ben W besluit over Gebiedsvisie Internationale Zone

Het College van BenW heeft een besluit genomen in te stemmen met de Gebiedsvisie Internationale Zone.De wijkvereniging kreeg een antwoord op haar brief. Zie bijlage. BenW besloot in te stemmen met de Gebiedsvisie Internationale Zone, overwegende dat:- de...

read more
Raad nam besluit over verkenning Internationale Ring

Raad nam besluit over verkenning Internationale Ring

Op 18 september werden de uitkomsten van de verkenning Internationale Ring-West en voorstel gewijzigde terminologie hoofdwegenstructuur van Den Haag besproken door de Commissie Leefomgeving. De inspraak voor onze wijk staat in de bijlage. De volgende dag al werd het...

read more
Gebiedsvisie Internationale Zone

Gebiedsvisie Internationale Zone

De deelnemers van de studiesessies over het Duurzaam park voor de Vrede werden uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst, ditmaal voor de presentatie van de Gebiedsvisie Internationale Zone.De gebiedsvisie is echter nog niet af. Wel kregen wij een presentatie mee, zie...

read more
Duurzaam park voor de Vrede

Duurzaam park voor de Vrede

Op 7 maart 2013 hebben drie ontwerp bureaus in opdracht van de gemeente voorstellen gepresenteerd aan een klankbordgroep voor “een duurzaam park voor de vrede”. Het gebied omvat de Scheveningse Bosjes, Nieuwe Scheveningse Bosjes, Westbroekpark, Hubertusduin, Klein...

read more
Reactie op Haagse Nota Mobiliteit

Reactie op Haagse Nota Mobiliteit

In bijlage de reactie van de Wijkvereniging Van Stolkpark op de Haagse Nota Mobiliteit. De Wijkvereniging heeft ook eenreactie gestuurd op het Milieu Effect Rapport (MER) met nagenoeg eenzelfde inhoud..

read more

Duurzaamheid

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Groen in de wijk

Dennen Belvédèreduin

Dennen Belvédèreduin

Jan den Ouden van de Universiteit Wageningen schreef op verzoek van de gemeente een concept-Beheerparagraaf voor het Belvédèreduin dat eind 2011 werd besproken met bewoners en AVN. In de bijlagen:•    het kaartje dat Maarten Fischer maakte van de aangekruiste dennen...

read more

Madurodam

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.