Wijkvereniging

Uitnodiging ALV / presentatie verduurzaming

Uitnodiging ALV / presentatie verduurzaming

Beste buurtbewoners, Maandagavond 7 november vindt om 19.30 uur de ALV van Wijkvereniging Van Stolkpark plaats. Locatie: VCL.De wijkvereniging is verheugd dat zij na het officiële gedeelte (vanaf 20.15 uur) twee gastsprekers vanuit de afdeling Welstand en...

read more
Mededeling bestuur

Mededeling bestuur

Op 12 oktober zou de ALV worden gehouden. Helaas kan de vergadering die avond niet plaatsvinden. De nieuwe datum zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

read more
Wijkbewoner Cees Fasseur overleden

Wijkbewoner Cees Fasseur overleden

Prominente wijkbewoner Cees Fasseur is op zondag 13 maart overleden. Aan de gevolgen van een operatie, dus onverwacht. We zullen hem erg missen.Niet lang geleden was hij nog op de wijkborrel.   Jurist en historicus Fasseur was vooral bekend van zijn zeer...

read more
WhatsApp buurtpreventie

WhatsApp buurtpreventie

Tijdens de laatste ALV stelde Chantal van Hellenberg Hubar de vraag of er een Whatsapp groep opgericht kon worden met het doel de veiligheid in de buurt te verhogen. Zij heeft dit initiatief samen met de wijkvereniging uitgewerkt en inmiddels is de buurtpreventie...

read more
Concept – 2016-2019

Concept – 2016-2019

Concept gebiedsprogramma stadsdeel Scheveningen / Van StolkparkDe gebiedsvisie is de opvolger van het stadsdeelplan, dat elke vier jaar wordt vastgesteld, en waarin de jaarlijkse activiteitenprogramma's moeten passen.  Van belang voor de voortzetting van het...

read more
Nieuwe boeken

Nieuwe boeken

Er zijn recent nieuwe boeken verschenen waar het Van Stolkpark in voor komt. Zo is er deel 1, in de serie ‘Haagse bouwmeesters in de 19e eeuw’ van Peter van Dam: “Dien deftige stijl die imponeert: neorenaissance in Den Haag” over Architect Herman Wesstra Jr...

read more

Algemeen

Stadmakersfestival

Stadmakersfestival

Beste Stadmaker,Graag nodigen wij je uit voor het Stadmakersfestival, dat op 29 september aanstaande plaatsvindt van 14:00 tot en met 23:00 uur op verschillende locatie op en rond de Leyweg. Het Stadmakersfestival is hét Haagse festival voor...

read more
Van Stolkparkfeest

Van Stolkparkfeest

Beste wijkgenoten, Het Van Stolkparkfeest vindt dit jaar weer plaats op 17 juni. Zet de datum vast in uw agenda! Uw hulp kunnen we ook dit jaar weer goed gebruiken. In de flyer kunt u alle informatie lezen. 

read more
Vrijheidsmaaltijden

Vrijheidsmaaltijden

Beste bewoners van het Van Stolkpark, De gemeente Den Haag heeft een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan de vrijheidsmaaltijden. Aanmelden kunt u zelf doen via: https://haagsevrijheidsmaaltijden.nl/vrijheidsmaaltijd-museumkwartier/#formulier of door de...

read more
Speeltuin

Speeltuin

Werkzaamheden speeltuin Ary van der Spuyweg Om de speeltuin aan de Ary van der Spuyweg nog mooier en leuker te maken, wordt deze aangepast. De werkzaamheden starten op maandag 8 februari en duren tot en met vrijdag 24 maart. Tijdens de werkzaamheden kunnen kinderen...

read more
Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht

De Dierenbescherming zoekt vrijwilligers in de omgeving van Den Haag om te helpen bij de jaarlijkse paddentrek. Vanaf diverse plekken in Den Haag trekken tussen eind februari en half april weer duizenden padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar...

read more
Uitnodiging ALV

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de Wijkvereniging "Van Stolkpark" nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering  op maandag 7 november 2022, aanvang 19:30 uur, VCL van Stolkweg 35 (zaal open 19:20) U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen...

read more
Parkeren

Parkeren

In de zomerperiode van 1 juni tot 1 oktober 2022 zijn er in Scheveningen tijdelijke parkeermaatregelen genomen voor het betaald parkeren. Een van deze maatregelen was het verruimen van de tijden voor betaald parkeren. Vanaf 1 oktober geldt de standaard parkeerregeling...

read more
Word burgerhulpverlener en red levens

Word burgerhulpverlener en red levens

Onze wijkgenoot Floris Italianer (directeur van de Hartstichting) is aangemeld als burgerhulpverlener. Hij wordt, via het burgeroproepsysteem van de meldkamer 112, opgeroepen als er in zijn buurt (onze wijk) noodzaak is om iemand te reanimeren. Een aantal weken...

read more

Duurzaamheid

Presentatie verduurzaming VSP

Presentatie verduurzaming VSP

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is door vertegenwoordigers van de afdeling monumentenzorg van de gemeente Den Haag een presentatie gegeven met een toelichting op de 'Zonnewijzer' en over duurzaamheidsaspecten bij monumenten. Die presentatie kunt u...

read more
Informatie warmtetransitie

Informatie warmtetransitie

Op 28 september was een wijkbijeenkomst georganiseerd over de warmtetransitie door de gemeente en de wijkverenigingen Duttendel Wittebrug, Archipel & Willemspark, Buurtschap 2005 en Van Stolkpark. Het tijdstip van bezorging van de uitnodiging binnen onze wijk (per...

read more
Energie uit de wijk challenge

Energie uit de wijk challenge

Wat is de Energie uit de Wijk Challenge? De gemeente stelt €500.000 beschikbaar voor bewonersgroepen die zich met hun wijk, buurt of straat inzetten voor energiebesparing of -opwekking van schone energie in hun wijk. De winnaars krijgen passende ondersteuning bij...

read more
Webinar winst uit je woning

Webinar winst uit je woning

Het initiatief van de gemeente Den Haag en Winstuitjewoning, om collectief verduurzamingsvoorzieningen in te kopen loopt nog tot eind juni. Dit is interessant voor iedereen die erover denkt zijn huis te isoleren of andere energiebesparende maatregelen wil nemen. Heeft...

read more
Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is begonnen met de actie: Vergroen je tuin en je straat! Buurtbewoners kunnen zich opgeven om gezamenlijk aan deze actie deel te nemen om de buurt te vergroenen. Duurzaam Den Haag zorgt voor de gratis planten en wij halen de tegels op. De...

read more
Tegel eruit, BOL erin

Tegel eruit, BOL erin

 Operatie Steenbreek heeft iets nieuws: ruil nu tuintegels om voor biologische bloembollen. Voor elke twee tegels kunt u een zakje met tien bollen in ontvangst nemen, met onder meer sneeuwklokjes, blauwe druifjes en krokussen. Op=op! Wie liever plantjes heeft, kan ook...

read more

Groen in de wijk

Rondgang Scheveningse Bosjes 3 juni

Rondgang Scheveningse Bosjes 3 juni

Periodiek worden er in (alle) delen van de Scheveningse Bosjes boswerkzaamheden uitgevoerd. Dit najaar is o.a. het perceel tussen de Scheveningseweg en de Van Stolkweg aan de beurt. Zoals u heeft kunnen zien op de Belvedère en in de andere delen van de Scheveningse...

read more
Schoonmaken bos

Schoonmaken bos

Een groepje enthousiaste buurtbewoners zet zich elk seizoen in om het Scheveningse bos tussen de Kanaalweg, Teldersweg, Van Stolkweg en de Scheveningseweg te ontdoen van niet-natuurlijke spullen zoals papier, glas, plastic, karton, blikjes, ijzer, e.d. De regelmatige...

read more
Verbinden voor behoud natuur in de stad

Verbinden voor behoud natuur in de stad

Ecologische verbindingen zijn essentieel voor het behoud van natuur in de stad.Een eerste vereiste is natuurlijk het behoud van het groen dat van belang is om die verbindingen duurzaam in stand te houden. Gelukkig staat dit in het groene gemeentebeleid.In de artikelen...

read more
Collegevoorstel Scheveningse Bosjes

Collegevoorstel Scheveningse Bosjes

De Gemeenteraad besloot op 15 juli het collegevoorstel voor de Scheveningse Bosjes wat te veranderen. Anders dan staat in de laatste Koerier, wordt het beschikbare geld gebruikt voor meubels en paden in de Scheveningse Bosjes en een toilet op de speelplaats aan de Ary...

read more
Brief aan wethouder Revis

Brief aan wethouder Revis

Inspreekteksten van 16 november in de commissie Leefomgeving en 23 november raadsvergadering visie Denktank Scheveningse Bosjes en  Westbroekpark. Tevens een brief die aan wethouder Revis is gestuurd door een aantal wijkverenigingen betreffende participatie bij...

read more
Denktank Scheveningse bosjes en Westbroekpark

Denktank Scheveningse bosjes en Westbroekpark

De denktank voor Scheveningse Bosjes en Westbroekpark heeft een visie voor het gebied uitgebracht.Die is te vinden op www.denktankscheveningsebosjes.nl Op 3 oktober is er een inloopavond, waarvoor u zich kunt opgeven op dezelfde website Op 4 november is er een...

read more
Ambitiedocument Internationaal Park

Ambitiedocument Internationaal Park

Tot en met 17 januari 2016 kon er door omwonenden en belangstellenden worden gereageerd op het ambitiedocument Internationaal Park dat in opdracht van de gemeente was opgesteld. De gemeente is nu bezig met het verwerken van de vele reacties (naar schatting ca. 5000)...

read more
Zienswijzen Internationaal Park

Zienswijzen Internationaal Park

In de bijlagen de zienswijzen van Wijkvereniging Van Stolkpark en enkele betrokken organisaties. De zienswijzen worden aan het College van B&W t.a.v. mevrouw Dijkstra, de raadsleden en de voorzitters van de politieke partijen gestuurd.

read more
Internationaal Park

Internationaal Park

In december ontving het bestuur een e-mail dat een groep bezorgde bezoekers van de bossen en parken die binnen de gemeentelijke plannen voor het Internationale Park vallen een actiegroep is gestart. De wensen van deze actiegroep zijn: a)    Geen aantasting van huidige...

read more

Madurodam

Ontwerp bestemmingsplan Madurodam

Ontwerp bestemmingsplan Madurodam

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Madurodam ligt ter inzage tot 20 december 2018.Een ieder kan er op reageren. De Wijkvereniging Van Stolkpark zal dit ook doen, met name over het groene voorplein.  Bericht van de gemeente: Ontwerp Madurodam heeft in...

read more
Uitbreiding Madurodam en vergroening Verhuellweg

Uitbreiding Madurodam en vergroening Verhuellweg

De uitbreiding van Madurodam is op 6 juli besproken in de Gemeenteraad. Voor de link naar het raadsvoorstel en overige stukken zie onder. Het raadsvoorstel en een motie zijn aanvaard.Zie ook onder de link naar de collegebrief over de vergroening van de Verhuellweg.In...

read more
Bijeenkomst Madurodam. Brief aan Wethouder

Bijeenkomst Madurodam. Brief aan Wethouder

Zondag 27 november 2016 organiseerde Madurodam een informatiebijeenkomst om bewoners en belanghebbenden te informeren over de kaders waarbinnen het park haar toekomstplannen verder wil uitwerken. De wijkvereniging stuurde een bezorgde brief naar de Wethouder over de...

read more
Madurodam

Madurodam

Deze week heeft Madurodam een bijeenkomst georganiseerd om (bewoners)organisaties te informeren over het voornemen om uit te breiden. Aanwezig waren vertegenwoordigers van diverse bewonersorganisaties van wijken die rondom Madurodam liggen, net als mensen van de AVN...

read more
Madurodam wil uitbreiden

Madurodam wil uitbreiden

De directeur van Madurodam, Joris van Dijk schreef ons: “Sinds mijn aanstelling in 2010 ben ik met de gemeente in gesprek over de toekomst van Madurodam. Na onze verbouwing van 2011/2012 oriënteren we ons op de periode 2016-2020. Ons uitgangspunt is dat we de toekomst...

read more