Wijkvereniging

Verzoek afwijzen aanvraag

Verzoek afwijzen aanvraag

Den Haag, 16 mei 2024 Verzoek afwijzen van een aanvraag voor bouwen in de Scheveningse Bosjes (kenmerk: VTH2024-04434) Geacht College, geachte Raadsleden, geachte Wethouder, Op 18 april is een aanvraag gepubliceerd voor bouwen in de Scheveningse Bosjes (het...

read more
Prijsvraag voor 50 jaar wijkvereniging

Prijsvraag voor 50 jaar wijkvereniging

Beste medebewoners van de wijk Van Stolkpark. Dit jaar bestaat onze wijkvereniging 50 jaar! Opgericht op 18 maart 1974 om een halt toe te roepen aan de oprukkende kantoorpanden in de wijk, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een vereniging die de belangen van de wijk in...

read more
Uitnodiging ALV

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de Wijkvereniging “Van Stolkpark” nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 november 2023, aanvang 20:00 uur, VCL van Stolkweg 35 (zaal open 19:50)U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar . of ter...

read more
Uitnodiging ALV / presentatie verduurzaming

Uitnodiging ALV / presentatie verduurzaming

Beste buurtbewoners, Maandagavond 7 november vindt om 19.30 uur de ALV van Wijkvereniging Van Stolkpark plaats. Locatie: VCL.De wijkvereniging is verheugd dat zij na het officiële gedeelte (vanaf 20.15 uur) twee gastsprekers vanuit de afdeling Welstand en...

read more
Mededeling bestuur

Mededeling bestuur

Op 12 oktober zou de ALV worden gehouden. Helaas kan de vergadering die avond niet plaatsvinden. De nieuwe datum zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

read more
Wijkbewoner Cees Fasseur overleden

Wijkbewoner Cees Fasseur overleden

Prominente wijkbewoner Cees Fasseur is op zondag 13 maart overleden. Aan de gevolgen van een operatie, dus onverwacht. We zullen hem erg missen.Niet lang geleden was hij nog op de wijkborrel.   Jurist en historicus Fasseur was vooral bekend van zijn zeer...

read more

Algemeen

Stem op de mooiste roos!

Stem op de mooiste roos!

Wist je dat in het Westbroekpark zo’n 350 soorten rozen staan? Bewonder de bloemen van wereldklasse in het Rosarium. Je kunt van 8 juni tot en met 30 juni 2024 stemmen op jouw favoriete Top-5. Kom ook naar de Dag van de Roos op zondag 7 juli met allerlei gratis...

read more
Bericht bondsbestuur VCL

Bericht bondsbestuur VCL

Beste bewoner, Wij zijn het bondsbestuur van het VCL en wij organiseren op vrijdag 14 juni ons schoolfeest.Dit feest zal (bij droog weer) plaatsvinden op het schoolplein. Het feest duurt van 14.00 tot16.30 uur.Omdat het feest tot geluid(soverlast) zal leiden wilden...

read more
Sporttoestellen Westbroekpark

Sporttoestellen Westbroekpark

Kies de nieuwe sporttoestellen voor het Westbroekpark Veel bewoners gaan naar het Westbroekpark om te sporten of te bewegen. In het Westbroekpark komen nieuwe sporttoestellen. De speelbeheerder van stadsdeel Scheveningen wil weten wat voor mix van sporttoestellen...

read more
Nationale Buitenspeeldag

Nationale Buitenspeeldag

Eens per jaar is de straat van de kinderen. Woensdag 12 juni 2024 is het Nationale Buitenspeeldag. De gemeente en Jantje Beton vragen ouders, verzorgers, speeltuinen, scholen en jeugdclubs, jeugdorganisaties en jeugdverenigingen om mee te doen. De buitenspeeldag staat...

read more
Onderzoek bereikbaarheid Worldforum gebied

Onderzoek bereikbaarheid Worldforum gebied

Woon en/of werk jij in het Statenkwartier, Zorgvliet, Van Stolkpark,  Scheveningse Bosjes of Stadhoudersplantsoen? De gemeente Den Haag wil graag weten hoe jij dagelijks reist en wat je daar van vindt. Dat helpt de gemeente bij het maken van plannen voor beter en...

read more
Uitnodiging inloopmarkt

Uitnodiging inloopmarkt

Beste stadgenoot, Van 21 november 2023 tot en met 1 februari 2024 dachten ruim 1000 stadgenoten mee. Zij gaven aan hoe zij graag meedenken of meebeslissen over hun straat, wijk of stad. De gemeente heeft die resultaten nu verwerkt. Zij maakte concepten van de twee...

read more
Paddentrek is begonnen

Paddentrek is begonnen

De paddentrek gaat met ingang van donderdag 15 februari weer beginnen. Dat betekent dat de slagbomen op de Duinweg weer sluiten. Het gebied wordt dagelijks afgesloten tussen 19.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.Het is verboden om in deze periode in dit gebied...

read more
Hoe ziet Den Haag eruit als u aan de knoppen zit?

Hoe ziet Den Haag eruit als u aan de knoppen zit?

Omgevingsvisie: Hoe ziet Den Haag eruit als u aan de knoppen zit? Donderdag 29 februari van 17:30 uur tot 20:00 uur in Muzee In de omgevingsvisie Den Haag leggen we samen vast wat voor stad we in 2050 willen zijn. Hoe ziet u de toekomst van Den Haag en uw wijk? Dat...

read more

Duurzaamheid

Energiecoach

Energiecoach

Krijg gratis advies van een Haagse energiecoach In Den Haag heb je bijna 150 energiecoaches. Dit zijn bewoners die als vrijwilliger andere mensen helpen om energie te besparen. Waarom een gesprek met een energiecoach? Een energiecoach heeft geen winstoogmerk of...

read more
Wijziging PMD inzameling

Wijziging PMD inzameling

De gemeente wil onderstaande informatie met de wijkbewoners delen. Van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Vanaf september 2023 haalt de gemeente PMD op een andere manier op (inzamelen). In de meeste...

read more
Presentatie verduurzaming VSP

Presentatie verduurzaming VSP

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is door vertegenwoordigers van de afdeling monumentenzorg van de gemeente Den Haag een presentatie gegeven met een toelichting op de 'Zonnewijzer' en over duurzaamheidsaspecten bij monumenten. Die presentatie kunt u...

read more
Informatie warmtetransitie

Informatie warmtetransitie

Op 28 september was een wijkbijeenkomst georganiseerd over de warmtetransitie door de gemeente en de wijkverenigingen Duttendel Wittebrug, Archipel & Willemspark, Buurtschap 2005 en Van Stolkpark. Het tijdstip van bezorging van de uitnodiging binnen onze wijk (per...

read more
Energie uit de wijk challenge

Energie uit de wijk challenge

Wat is de Energie uit de Wijk Challenge? De gemeente stelt €500.000 beschikbaar voor bewonersgroepen die zich met hun wijk, buurt of straat inzetten voor energiebesparing of -opwekking van schone energie in hun wijk. De winnaars krijgen passende ondersteuning bij...

read more
Webinar winst uit je woning

Webinar winst uit je woning

Het initiatief van de gemeente Den Haag en Winstuitjewoning, om collectief verduurzamingsvoorzieningen in te kopen loopt nog tot eind juni. Dit is interessant voor iedereen die erover denkt zijn huis te isoleren of andere energiebesparende maatregelen wil nemen. Heeft...

read more
Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is begonnen met de actie: Vergroen je tuin en je straat! Buurtbewoners kunnen zich opgeven om gezamenlijk aan deze actie deel te nemen om de buurt te vergroenen. Duurzaam Den Haag zorgt voor de gratis planten en wij halen de tegels op. De...

read more
Tegel eruit, BOL erin

Tegel eruit, BOL erin

 Operatie Steenbreek heeft iets nieuws: ruil nu tuintegels om voor biologische bloembollen. Voor elke twee tegels kunt u een zakje met tien bollen in ontvangst nemen, met onder meer sneeuwklokjes, blauwe druifjes en krokussen. Op=op! Wie liever plantjes heeft, kan ook...

read more

Groen in de wijk

Schoonmaken bos

Schoonmaken bos

Een groepje enthousiaste buurtbewoners zet zich elk seizoen in om het Scheveningse bos tussen de Kanaalweg, Teldersweg, Van Stolkweg en de Scheveningseweg te ontdoen van niet-natuurlijke spullen zoals papier, glas, plastic, karton, blikjes, ijzer, e.d. De regelmatige...

read more
Rondgang Scheveningse Bosjes 3 juni

Rondgang Scheveningse Bosjes 3 juni

Periodiek worden er in (alle) delen van de Scheveningse Bosjes boswerkzaamheden uitgevoerd. Dit najaar is o.a. het perceel tussen de Scheveningseweg en de Van Stolkweg aan de beurt. Zoals u heeft kunnen zien op de Belvedère en in de andere delen van de Scheveningse...

read more
Verbinden voor behoud natuur in de stad

Verbinden voor behoud natuur in de stad

Ecologische verbindingen zijn essentieel voor het behoud van natuur in de stad.Een eerste vereiste is natuurlijk het behoud van het groen dat van belang is om die verbindingen duurzaam in stand te houden. Gelukkig staat dit in het groene gemeentebeleid.In de artikelen...

read more
Collegevoorstel Scheveningse Bosjes

Collegevoorstel Scheveningse Bosjes

De Gemeenteraad besloot op 15 juli het collegevoorstel voor de Scheveningse Bosjes wat te veranderen. Anders dan staat in de laatste Koerier, wordt het beschikbare geld gebruikt voor meubels en paden in de Scheveningse Bosjes en een toilet op de speelplaats aan de Ary...

read more
Brief aan wethouder Revis

Brief aan wethouder Revis

Inspreekteksten van 16 november in de commissie Leefomgeving en 23 november raadsvergadering visie Denktank Scheveningse Bosjes en  Westbroekpark. Tevens een brief die aan wethouder Revis is gestuurd door een aantal wijkverenigingen betreffende participatie bij...

read more
Ambitiedocument Internationaal Park

Ambitiedocument Internationaal Park

Tot en met 17 januari 2016 kon er door omwonenden en belangstellenden worden gereageerd op het ambitiedocument Internationaal Park dat in opdracht van de gemeente was opgesteld. De gemeente is nu bezig met het verwerken van de vele reacties (naar schatting ca. 5000)...

read more
Zienswijzen Internationaal Park

Zienswijzen Internationaal Park

In de bijlagen de zienswijzen van Wijkvereniging Van Stolkpark en enkele betrokken organisaties. De zienswijzen worden aan het College van B&W t.a.v. mevrouw Dijkstra, de raadsleden en de voorzitters van de politieke partijen gestuurd.

read more
Internationaal Park

Internationaal Park

In december ontving het bestuur een e-mail dat een groep bezorgde bezoekers van de bossen en parken die binnen de gemeentelijke plannen voor het Internationale Park vallen een actiegroep is gestart. De wensen van deze actiegroep zijn: a)    Geen aantasting van huidige...

read more

Madurodam

Madurodam

Madurodam

Madurodam gaat uitbreiden. Sinds 1952 worden er de mooiste én meest bijzondere, iconische verhalen van Nederland verteld. Lees verder voor alle informatie.

read more
Ontwerp bestemmingsplan Madurodam

Ontwerp bestemmingsplan Madurodam

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Madurodam ligt ter inzage tot 20 december 2018.Een ieder kan er op reageren. De Wijkvereniging Van Stolkpark zal dit ook doen, met name over het groene voorplein.  Bericht van de gemeente: Ontwerp Madurodam heeft in...

read more
Uitbreiding Madurodam en vergroening Verhuellweg

Uitbreiding Madurodam en vergroening Verhuellweg

De uitbreiding van Madurodam is op 6 juli besproken in de Gemeenteraad. Voor de link naar het raadsvoorstel en overige stukken zie onder. Het raadsvoorstel en een motie zijn aanvaard.Zie ook onder de link naar de collegebrief over de vergroening van de Verhuellweg.In...

read more
Bijeenkomst Madurodam. Brief aan Wethouder

Bijeenkomst Madurodam. Brief aan Wethouder

Zondag 27 november 2016 organiseerde Madurodam een informatiebijeenkomst om bewoners en belanghebbenden te informeren over de kaders waarbinnen het park haar toekomstplannen verder wil uitwerken. De wijkvereniging stuurde een bezorgde brief naar de Wethouder over de...

read more
Madurodam

Madurodam

Deze week heeft Madurodam een bijeenkomst georganiseerd om (bewoners)organisaties te informeren over het voornemen om uit te breiden. Aanwezig waren vertegenwoordigers van diverse bewonersorganisaties van wijken die rondom Madurodam liggen, net als mensen van de AVN...

read more
Madurodam wil uitbreiden

Madurodam wil uitbreiden

De directeur van Madurodam, Joris van Dijk schreef ons: “Sinds mijn aanstelling in 2010 ben ik met de gemeente in gesprek over de toekomst van Madurodam. Na onze verbouwing van 2011/2012 oriënteren we ons op de periode 2016-2020. Ons uitgangspunt is dat we de toekomst...

read more